Seminární práce ze společenského protokolu

Text dotazu

Dobrý den,
můžete mi prosím poradit,
mám za úkol napsat esej a seminární práci z předmětu společenský protokol a
nevím, z čeho a kde můžu čerpat a hlavně jak ty práce mám stylizovat?
Téma eseje jsem si zvolila "květinové dary", ale nevím, jak začít, jak to
napsat, můžete mi prosím poradit nebo kde by mi poradili?

Odpověď

Dobrý den,

esej je žánrem na pomezí umělecké publicistiky a odborné literatury. Jedná se o nepříliš rozsáhlou stať, v níž autor originálním způsobem zpracovává témata z oblasti kulturní, filozofické a společenské. Esejista neusiluje o systematickou výpověď o daném problému, poněvadž se obrací k zasvěcenému a poučenému čtenáři. Ve svém podání zdůrazňuje subjektivní, osobní pojetí, jež formuluje prostřednictvím uměleckých prostředků. Subjektívnost a expresívnost patří k stálým znakům tohoto žánru. Text eseje má literární podobu, tím se liší od ostatních odborných žánrů, za nimiž by neměl zaostávat po stránce věcné, odborné.

Zdroj: PAVERA, Libor; VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. Str. 103-104. ISBN 80-7182-124-1.

Pro získání podrobnějších informací můžete využít podobný dotaz z archivu služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/odborna-esej/), zejména odkazy na doporučenou literaturu. Uvádíme ještě odkazy z internetu:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Esej

http://www.zurnalistika.cz/?p=23

http://www.na-utb.cz/2008032876/skola/obecne/jak-napsat-esej.html

Psaní seminárních prací se věnují následující publikace a internetové stránky:

* Kiráľová, Alžbeta. Jak napsat seminární a diplomovou práci. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004. 63 s. ; 30 cm. ISBN 80-86578-39-9 (brož.) ISBN 978-80-86578-39-2 (chyb.)

* Křováčková, Blanka; Skutil, Martin. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 31, xvii s. ; 21 cm. ISBN 978-80-7041-863-5 (brož.)

* Synek, Miloslav; Sedláčková, Helena; Svobodová, Ivana. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999, c1998. 64 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-7079-131-4 (brož.)

http://www.uzs.tul.cz/pro_studenty/metodicky_manual_seminarni_prace.doc

http://nb.vse.cz/kreg/Word/Odb_text.htm

http://www.anet.mediaservis.eu/anet/index.php/skola/47-ostatni/96-seminarka.html

http://seminarniprace.info/index.html   

Informace ohledně etikety a společenského protokolu můžete nalézt v následujících pramenech, např.:

* Martinková, Věra a kol. Člověk mezi lidmi. Praha : Trizonia, 1998. 414 s.

: il., noty ; 31 cm. ISBN 80-85573-54-7 (váz.)

* Mathé, Ivo; Špaček, Ladislav. Etiketa. Praha : BB/art, 2005. 192 s. :

barev. il. ; 23 cm. ISBN 80-7341-564-X (váz.)

* Šťastný, Václav. Etiketa, aneb, Společenské chování v profesním styku.

Praha : ASPI, 2005. 175 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7357-111-0 (brož.)

* Doležalová, Jiřina. Kuchařka společenského chování. České Budějovice :

Dona, 1998. 128 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-86136-12-4 (brož.)

* Smejkal, Vladimír; Bachrachová, Hana. Lexikon společenského chování. Praha

: Grada, 2008. 280 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-247-2327-3 (brož.)

* Špaček, Ladislav. Nová velká kniha etikety. Praha : Mladá fronta, 2008.

268, [16] s., [40] s. barev. obr. příl. : il. ; 26 cm. ISBN 978-80-204-1954-5.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.11.2009 11:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu