Sekundární literatura k Tillichově Otřásání základů

Text dotazu

Dobrý den,

vůbec se mi nedaří dopátrat se relevantní sekundární literatury přímo k Tillichově knize Otřásání základů.
Prosím, dokázali byste mi poradit?

Děkuji vám

Odpověď

Dobrý den,

doporučujeme podívat se do  Národní digitální knihovny (www.nkp.cz, systém Kramerius (K5), kde je několik zmínek k Vámi hledanému dílu, informace jsou uvedeny i na obálce knihy, viz níže

                         Tillich, Paul, 1886-1965

                         Otrasani zakladu / Paul Tillich ; [z anglickeho originalu ... prelozila Tamara Vosecka]. -- 1. vyd.. -- Praha : Kalich, 2014. -- 203 s. ; 18 cm

                         ISBN 978-80-7017-203-2 (broz.)

Anotace:

Otřásání základů (The Shaking of the Foundations, 1948) je první ze tří Tillichových souborů kázání. Pronikavé meditace a úvahy nad známými či méně známými biblickými texty i po letech překvapují hlubokým porozuměním, existenciálním nábojem a praktickým uchopením křesťanského poselství. Jak autor uvádí v předmluvě, kázání zde obsažená pomohou ukázat, že přísně systematická povaha nemusí teologii bránit v tom, aby bylo možné ji aplikovat na osobní či společenské problémy náboženského života. K vydání této knihy však Paula Tillicha vedl závažnější důvod. Velká část posluchačů jeho promluv na nedělních bohoslužbách pocházela z mimokřesťanských kruhů. Pro ně by kázání v tradičním biblickém pojetí nemělo smysl. Proto byl autor nucen sáhnout k jinému, civilnějšímu způsobu vyjádření. Sekulární společnost, již Tillich oslovuje, je de facto společností naší. První české vydání Otřásání základů uzavírá zevrubný doslov teologa Jana Štefana. Seznamuje čtenáře s Tillichovým životem, uvádí jej do díla a shrnuje dosavadní ohlas jeho myšlenek v českém a slovenském prostředí. Na obálce je obraz Daniela Balabána Na troskách.

 

Otřásání základů ( The Shaking of the Foundations , 1948) je první ze tří Tillichových souborů kázání. Pronikavé meditace a úvahy nad známými či méně známými biblickými texty i po letech překvapují hlubokým porozuměním, existenciálním nábojem a praktickým uchopením křesťanského poselství.

https://www.ikarmel.cz/produkt/otrasani-zakladu 

 

Několik citací ze systému Kramerius (K5):

 

Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 2014. č. 197. s. 23. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:add537b0-c8bf-11e7-b059-5ef3fc9ae867

 

Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 2014. č. 291. s. 22. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:23fe64f0-c674-11e7-b059-5ef3fc9ae867

 

SYNODNÍ RADA, undefined. Evangelický časopis Český bratr. Praha: Kalich, 2014. č. 7-8. s. 64. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:bc3a3710-d97d-11e6-9e7e-001018b5eb5c

 

ROBINSON, John A. T. (John Arthur Thomas), , MAREK, František a MOLNÁR, Amedeo. Čestně o Bohu. Praha: Mladá fronta, 1969s. 18. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:81f18de0-0cdb-11e4-8e0d-005056827e51

 

ROBINSON, John A. T. (John Arthur Thomas), , MAREK, František a MATULÍK, Rostislav. Čestně o Bohu. Praha: Kalich, 2006s. 28. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ff557bb0-3f98-11e6-ad5e-5ef3fc9bb22f

 

MCGRATH, Alister E. (Alister Edgar). Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 2001s. 518. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c14fa420e367753886799ef96290b276

 

ANZENBACHER, Arno. Křesťanská sociální etika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004s. 172. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:a4c2c490-8e5c-11e3-aa9f-5ef3fc9ae867

 

LANE, A. N. S.a , BARTOŇ, Jiří. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, [1996]s. 241. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:4da698f0-1ee4-11e7-a38c-005056827e51

 

Prostor. Praha: Prostor, 2017. č. 108. s. 55. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:82752740-ea71-11e8-9984-005056825209

 

Podrobnější rozbor knihy jsme v našich dostupných zdrojích nenašli.

 

Dílo P. Tillicha je rozebráno v bakalářské práci:

 

ROLL, Benjamin: "Kdo tedy může být spasen?" Tři vstřícné přístupy k soteriologickému universalismu (Barth, Tillich, Rahner). Praha: 2018. 47s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Vedoucí práce prof. ThDr. Jan ŠTEFAN.

 

Další odkaz, kde je zmiňován P. Tillich a jeho dílo:

http://casopis-tvorba.sk/paul-tillich-o-nabozenstve-a-kulture/

 

https://img.signaly.cz/upload/9/6/4002e2c828eecf04a8adb93cacedf1/Ben%20Roll%20-%20Kdo%20tedy%20m%C5%AF%C5%BEe%20b%C3%BDt%20spasen.pdf

 

Čerpat byste mohla snad i z článkové bibliografie, www.nkp.cz, báze ANL, kde je také několik odkazů na P. Tillicha a mohla by tam být o díle zmínka:

https://aleph.nkp.cz/F/TVD54A3DIENAS928FFUPAJRKHDU6AEHHY7V5NQ5E935QXQB1Y9-48004?func=short-jump&jump=000001

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.09.2020 21:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu