Sekundární literatura k J. M. Langerovi a M. Buberovi

Text dotazu

Dobrý den,
snažím se již nějakou dobu dohledat sekundární literaturu k dílu Devět bran J. M. Langera a Chasidským vyprávěním Martina Bubera ke komparativní práci určenou katedře religionistiky, ale s přesahem do literární oblasti.

Tedy, abych byla konkrétnější - literaturu věnující se židovství / chasidismu jako takovému vlastním, načítám a mám; ale zajímaly by mě též literárněvědné studie / případně odborné recenze, vztahující se k výše uvedeným dílům; nemám "při ruce" nic jiného než předmluvy a studie uvedené přímo v knihách.

Mockrát děkuji za pomoc

Odpověď

Dobrý den,

 

něco jsme našli. Jedná se o tyto knihy:

 

MIKULÁŠEK, Alexej a kol. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Votobia, 1998-2002. 2 sv. (450; 309 s.). Velká řada. ISBN 80-7220-019-4.

 V 1. dílu je na stranách 220-224 medailon věnovaný Jiřímu Langerovi.

 

Kosák, Michal: Jiří Langer - ousiderova cesta za jinými světy. Str. 38 - 43. V:PAVLÁT, Leo, ed. Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století: sborník přednášek z cyklu uvedeného ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze od září 1999 do června 2000. V Praze: Židovské muzeum, C2000. 119 s., 16 obr. příl. ISBN 80-85608-36-7.

 

BROD, Max. Pražský kruh. Překlad Michaela Jacobsenová a Ivana Führmann Vízdalová. 1. vyd. Praha: Akropolis, 1993. 190 s. Premiéra; Sv. 6. ISBN 80-85770-03-2.

Několik poznámek věnovaných o Jiřímu Langerovi.

 

TRÁVNÍČEK, Jiří. Příběh je mrtev?: schizmata a dilemata moderní prózy. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 300 s. Teoretická knihovna; sv. 7. ISBN 80-7294-079-1.

Na str. 229 - 232 je srovnání jednoho chasidského příběhu jakou  podobu má u Martina Bubera, Jiřího Mordechaje Langera a Ellie Wiesel.

 

HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím: (kapitoly z literární topologie). Vyd. 1. Praha: KLP, 1994. 211 s., [12] s. obr. příl. ISBN 80-85917-03-3. Str. 113 a 192, věnované Devíti branám Jiřího Langra.

 

Vlková, Eva. Jiří Langer - pokus o monografii. Diplomová práce. Karlova Univerzita v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury. Práce je volně dostupná k nahlédnutí.

Obsahuje část věnovanou Devíti branám, dobové recepci. Na konci je samozřejmě seznam použité literatury.

 

Články a recenze:

 

Věnované Martinu Buberovi:

 

BERÁNEK, Josef. Když Buber vypráví o chasidech. Katolický týdeník, 2003, 14(4), s. 8. ISSN 0862-5557.

REJCHRTOVÁ, Noemi. Martin Buber, Chasidská vyprávění. Folia Historica Bohemica, 1990, 14, s. 521-522. ISSN 0231-7494.

VYBÍRAL, Jan. [Chasidská vyprávění. Temnota Boží]. Teologie & společnost, 2003, 1(IX)(1), s. 44-45. ISSN 1214-0740.

 

Jiří Langer:

 

RULF, Jiří. Brány jinam. Lidové noviny, 1991, 4. Nedělní Lidové noviny [příloha], s. 7. ISSN 0862-5921.

ŠLAJCHRT, Viktor. Jiří Langer Devět bran (chasidů tajemství): Próza. Mladá fronta Dnes, 1991, 2, s. 4. ISSN 1210-1168.

MATOUŠOVÁ, Radana. Rabi, nad kterým se usmívalo nebe. Tvar, 1992, 3(3), s. 14. ISSN 0862-657X. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar/3.1992/3.

 

Pak ještě můžete zkusit nahlédnout do literárně vědných knih věnovaných vyprávění:

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ABO500279

 

Výše máte sylabus předmětu věnovaného vyprávění v literatuře. Je tam doporučená literatura, která Vám sloužit jako teoretické zaštítění.

 

Případně můžete zkusit nahlédnout do katalogů knihoven Husitské a Evangelické teologické fakulty.

 

K těm se dostanete přes Centrální katalog Univerzity Karlovy, ale ten asi znáte

 

https://ckis.cuni.cz/F/Q6MHH6DRXDMTLTYM4NRRE65E68LPADAACDAB6F6TNN69L26VFC-49545?RN=712794269&pds_handle=GUEST

 

Další možný zdroj může být knihovna Ústavu pro českou literaturu.

 

https://www.ucl.cas.cz/cs/knihovna/elektronicky-katalog

 

Ještě se můžete zkusit podívat do databáze Českých článků ANL

 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl

 

Tam určitě další články naleznete.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.01.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu