Sekundární literatura k dílům Karolíny Světlé

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o radu, potřebuju sekundární literaturu ke knihám od Karolíny Světlé.
O jejím životě a interpretaci jejich děl.

Odpověď

Dobrý den,

pro oblast české literatury existuje speciální bibliografie, kterou zpracovává Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a která původně vycházela v tištěné podobě pod názvem Česká literární věda. Bibliografie je volně dostupná na stránkách Ústavu pro českou literaturu, naleznete zde i charakteristiky jejích jednotlivých částí - http://www.ucl.cas.cz/katalog.html
Tyto databáze Vám můžeme doporučit jako základní zdroj pro vyhledání recenzí a dalších materiálů k české literatuře.

Dalším zdrojem recenzí pro oblast české literatury jsou např. následující
publikace:
*Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce.  Praha : Academia, 1985-2008. 7 sv.
*Česká literární bibliografie 1945-1966 : soupis článků, statí a kritik z knižních publ. a periodického tisku let 1945-1966 k dílům autorů 19. a prvé poloviny 20. století. Díl 3 / Zprac. Jaroslav Kunc. -- Praha : St. knihovna ČSSR-Národní knihovna, 1967. -- 761, [1] s. : fot. příl.
*Přehledné dějiny literatury. [Díl] 1, Dějiny české literatury s přehledem vývojových tendencí světové literatury do devadesátých let 19. století / Bohuš Balajka. -- 3., upravené vyd., ve Fortuně 1. vyd.. -- Praha : Fortuna, 1995. -- 239 s. : obr., fotogr.

Různé rozbory či hodnocení literárních děl mohou být dále obsaženy i v knihách věnovaných jednotlivým autorům, v předmluvách a doslovech k jednotlivým vydáním, pro některé autory již může být zpracována personální bibliografie, která kromě přehledu autorových děl může např. obsahovat i přehled recenzí. Pro vyhledání těchto publikací můžete využít Elektronický katalog NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc). V našem online katalogu - bázi NKC jsme např. vyhledali

Karolina Světlá : [Studie s ukázkami z díla] / Josef Špičák. -- 3., dopln.
vyd.. -- Praha : Melantrich, 1980. -- 407, [4] s. : [66] s. fot. příl.   

Vypravěčské umění Karolíny Světlé : k proměnám tématu a tvaru její ještědské prózy / Marie Řepková. -- Vyd. 1.. -- V Ústí nad Labem : Pro Podještědské muzeum Karolíny Světlé vydalo Severočeské nakladatelství, 1977. -- 293 s.


Karolina Světlá : 24.2.1830 Praha - 7.9.1899 Praha : personální bibliografie vyd. u příležitosti 150. výročí narození / Sest. Radoslava Krupičková a Libuše Bierhanzlová ; František Formáček: Karolina Světlá a její. -- Liberec
: Knihovna Václava Kopeckého, 1980. -- 48, [1] s.

Přehled vydání jednotlivých děl K. Světlé také naleznete v bázi NKC, přadně doporučujeme i Bibliografii 19. století v systému Katif - http://katif.nkp.cz Vedle této a specializovaných bibliografií existují i obecné článkové bibliografie, které lze využít i pro oblast literární vědy.
Od roku 1953 do roku 1990 byla vydávána článková bibliografie Články v českých novinách a časopisech, na kterou od roku 1991 navazuje databáze ANL volně přístupná na stránkách NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/anl). Tištěná bibliografie z let 1953-1990 je např. dostupná v Referenčním centru NK ČR
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm) (je dostupná i v jiných českých knihovnách), využívat ji v NK ČR můžete na základě platného čtenářského průkazu nebo jednodenní vstupenky (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98). Pro období 1945-1952 existuje Retrospektivní článková bibliografie uložená v NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_retrospektiva1945_1952.htm).
V současné době existují (a jsou dostupné v mnoha knihovnách) i české plnotextové databáze Anopress (http://www.anopress.cz/web/pages/produkty/sluzby.aspx a Newton media
(http://www.newtonmedia.cz/media-monitoring-mediasearch-mediareport) - obě databáze jsou licencované, tzn. že přístup k nim by měl být poskytován na základě platného čtenářského průkazu dané knihovny.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 13:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu