Sekundární literatura k dílům Arnošta Lustiga

Text dotazu

které knihy se zaobírají recenzí a interpretací děl Arnošta Lustiga? našla
jsem jen Slovník české prózy

Odpověď

Dobrý den,

pro vyhledání recenzí (respektive citací jednotlivých recenzí) českých vydání Lustigových děl bychom Vám doporučili využít následující publikace a databáze specializované na českou literaturu, převážně budované Ústavem pro českou literaturu AV ČR v.v.i. Recenze bývají nejčastěji publikované v denním či odborném tisku. Níže uvedené zdroje jsou pouze bibliografické, tj.
naleznete v nich základní informace pro identifikaci příslušného článku, samotný text recenze je nutné hledat přímo v periodicích. Starší literárněvědná periodika naleznete např. v digitalizovaném Archivu časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR v.v.i. (http://archiv.ucl.cas.cz/), pro získání dalších textů bychom Vám doporučili navštívit knihovnu, kterou využíváte.

* KUNC, Jaroslav. Česká literární bibliografie 1945-1963. Díl I., A-M. Praha
: Státní knihovna ČSSR - Národní knihovna v Praze, 1963. s. 550-552.
* Bibliografie české literární vědy od roku 1961
(http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio) - do pole Předmět je možné zadat lustig nebo název konkrétního díla,  v rolovacím menu Žánr je možné vyhledávání zúžit pouze např. na recenze
* Česká literatura v exilu 1948-1989
(http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=cle) - způsob vyhledávání je shodný s Bibliografií české literární vědy od roku 1961

Na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR v.v.i. (ÚČL) naleznete volně přístupný Slovník české literatury po roce 1945 (http://www.slovnikceskeliteratury.cz/). Heslo Arnošt LUSTIG obsahuje mimo jiné také část nazvanou LITERATURA, kde jsou uvedené odkazy i na různé studie a články o A. Lustigovi, recenze Lustigových děl atd.

Ze zdrojů ÚČL vychází i následující bibliografie zachycující exilové a samizdatové knihy, které u nás legálně vyšly v letech 1990-1994  a ohlas, jaký vzbudily v našem tisku:
* KNOPP, František; MIKA, Jiří; WIENDL, Jan. Česká nezávislá literatura v ohlasech : výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990. Praha : Primus, 1994.  s.177-179. ISBN 80-85625-38-5. Bibliografie

Vedle databází a bibliografií vytvářených Ústavem pro českou literaturu AV ČR v.v.i. existuje i všeobecná článková bibliografie, kterou NK ČR buduje ve spolupráci s dalšími českými knihovnami:
* Články v českých časopisech 1953 - 1990, tištěná bibliografie, přehled existujících rejstříků je uveden na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ccc_rejstriky.htm, bibliografie je na základě platného čtenářského průkazu nebo platné jednodenní vstupenky dostupná v Referenčním centru NK ČR, měla by být i součástí fondů krajských knihoven
* ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících
(http://sigma.nkp.cz/cze/anl) - do pole "Recenzovaný dokument" je možné zadat lustig nebo název konkrétního díla

Několik recenzí (včetně plných textů) na zahraniční vydání Lustigových děl naleznete v licencovaných databázích Literature Online, Literature Resource Center (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#lion) a Ebsco - Academic Search Complete (http://ineb.nkp.cz/cz/databaze/seznam-databazi.html). V NK ČR mají přístup k těmto zdrojům uživatelé s platnou roční registrací, všechny databáze je možné využít i mimo NK ČR prostřednictvím tzv. vzdáleného přístup (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=vzdal_pristup.htm).  Přístup k oběma literárně zaměřeným databázím mají i další knihovny (http://www.muni.cz/research/projects/8663?lang=cs), databáze Ebsco - Academic Search Complete je taktéž přístupná v řadě českých knihoven (http://ineb.nkp.cz/cz/knihovny/seznam-knihoven.html).


Rozbory jednotlivých textů by mohly být obsaženy i knihách věnovaných Lustigovi a jeho dílu. Pro vyhledání těchto knih bychom Vám doporučili využít Elektronický katalog NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc).
V rolovacím menu vyberte možnost vyhledávat v poli "Předmět (klíčová slova)"
a do následujícího řádku zadejte dotaz arnošt lustig. Vyhledávání můžete omezit pouze knihy v českém jazyce (v rolovacím menu "Druh dokumentu" zvolte možnost Knihy a zaškrtněte "pouze dokumenty v češtině"). Rozborem Lustigových textů se samozřejmě mohou zaobírat i knihy obecně zaměřené na tvorbu českých autorů 2.poloviny 20.století, tvorbu židovských autorů,
tvorbu spojenou se zážitky z 2.světové války, s holocaustem atd.  

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.03.2010 13:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu