Sekundární literatura k dílu Williama Styrona

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych poprosit o sekundární
literaturu k dílu Sophiina volba od W.Styrona předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ve zdrojích Národní knihovny ČR jsme nalezli několik dokumentů, které se vztahují přímo k Sophiině volbě, případně k dílu Williama Styrona jako
takovému:

V elektronickém katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc): 

GALLOWAY, David D. The absurd hero in american fiction : Updike, Styron, Bellow, Salinger. 2nd rev. ed. Austin : Univ. of Texas Pr, 1981. 15, 265 s.
; 23 cm. ISBN 0-292-70356-2.
 * Bellow, Saul - dílo - rozbory  * Salinger, Jerome David - dílo - rozbory
* Román USA - postavy absurdní - rozbory  * Updike, John - dílo - rozbory
 * Styron, William - dílo - rozbory


RATNER, Marc L. William Styron. Boston : Twayne, 1972. 170 s. ; 21 cm. ISBN
0-8057-0708-5.
 * Styron, William (1925-..., spisovatel USA) - život a dílo


V Souborném katalogu ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/skc):

HERION-SARAFIDIS, Elisabeth. A mode of melancholy: a study of William
Styron's novel. Uppsala: Uppsala University, 1995. 176 s. (Acta
Universitatis Upsaliensis. Studia Anglistica Upsaliensia. 92, ISSN
0562-2719). ISBN 91-554-3517-3
* Styron, W. C. * romány * styl * náměty


VICE, Sue. Holocaust fiction. London : Routledge, 2000. 239 s. ISBN
0-415-18552-1 (hbk). ISBN 0-415-18553-X (pbk).
 * Styron, William, 1925-2006. Sophie's choice.  * Darville, Helen, 1972-  *
Keneally, Thomas, 1935-  * Kosiński, Jerzy N., 1933-1991  * Thomas, D. M.
(Donald Michael), 1935-  * Amis, Martin, 1949-  * literárněvědné rozbory

 
KLENKOVÁ, Zlata. Téma židovského údělu v díle Williama Styrona a Arnošta
Lustiga / ved. práce Jiří Urbanec. Opava : [vl. nákl.], 2007. 50 s.
Slezská univerzita (Opava, Česko). Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav
bohemistiky a knihovnictví


Součástí některých vydání knihy jsou předmluvy, doslovy či rozbory, které
mohou také nabídnout zajímavé informace, např.:

Sophiina volba / William Styron ; Z angl. přel. a doslov naps. Radoslav
Nenadál. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1984 (Vimperk : Stráž). 694 s. ; 21 cm.
(Soudobá světová próza ; Sv. 374)
- také 2., 3. vydání

Sophiina voľba / William Styron ; z angl. orig. prel. Zora Juráková ; verše
Emily Dickinsonovej prel. Milan Richter ; štúdiu napís. Juraj Vojtek. 1.
vyd. Bratislava : Tatran, 1986. 622 s. ; 8°. (LUK - Knižnica modernej
svetovej prózy ; zv. 115).


V článkové bibliografické databázi ANL - Články v českých časopisech,
novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl):

KOLÁŘ, Stanislav. Souvislosti svou Styronových románů. In: Sborník prací
filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda. Ostrava. ISBN
80-7042-386-2. Sv. 138, č. 1 (1993), s. 74-83
Recenze na: Styron, William. Doznání Nata Turnera
Recenze na: Sophiina volba


Tato databáze je v elektronické podobě budována až od r. 1991, pro období
1953-1990 je možné využít tištěnou bibliografii Články v českých časopisech
(ČČČ), první český překlad Sophiiny volby vyšel v roce 1984. Tištěná
bibliografie je dostupná prezenčně ve studovně Referenčního centra NK ČR
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm) na základě platného
čtenářského průkazu nebo jednodenní vstupenky do studoven. Na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ccc_rejstriky.htm naleznete
přehled rejstříků v ČČČ dostupných pro jednotlivé roky.  

V bibliografii české literární vědy (od roku 1961) -
http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio Ústavu pro českou literaturu AV
ČR jsme také nalezli jeden článek:

STYRON, William. Dotknout se nervu věci. : (Několik poznámek ze setkání s
Williamem Styronem v nakladatelství Odeon.) / William Styron, zapsala Naďa
Klevisová. In: Tvorba. - Č. 17 (24.4.), příl. Kmen, č.17. - 1985. - S.8
[Rozhovor u příležitosti návštěvy Prahy v dubnu; zvl. o románu Sofiina
volba.]


Sekundární literaturu k dílu obsaženou v zahraničních zdrojích naleznete v
databázi Literature Online, jedná se o placenou databázi zaměřenou na
anglickou a americkou literaturu, kromě plných textů literárních děl
databáze zahrnuje i biografické a bibliografické informace a další
sekundární informační zdroje. Podobným zdrojem je také Literature Resource
Center, která mj. nabízí životopisné údaje, materiály obsahující recenze a
další doplňující informace.

Přístup k oběma databázím poskytuje na základě čtenářského průkazu i Národní
knihovna ČR, bližší informace o obou databázích naleznete na
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#lion. Databáze je
možné využívat buď přímo v budově knihovny nebo prostřednictvím vzdáleného
přístupu odkudkoli
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu
3=104).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.03.2010 09:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu