Sekundární literatura - Josef Kainar: Nové mýty

Text dotazu

Dobrý den,

obracím se na Vás s pomocí při hledání sekundární literatury ke sbírce
Josefa Kainara Nové mýty. Které publikace či články se o ní zmiňují?

Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jako sekundární literaturu ke sbírce Josefa Kainara Nové mýty můžete využít například následující výbory z díla, jedná se o komentované vydání a vydání se studiemi:

* Básně / Josef Kainar ; [ediční příprava a komentář Petr Šrámek]. -- Praha

: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. -- 334 s. ; 18 cm. ISBN

978-80-7106-944-7.

Obsahuje: Osudy -- Nové mýty -- Lazar a píseň -- Moje blues

* česká poezie * výbory * komentovaná vydání

* Příběhy, osudy a mýty : verše / Josef Kainar ; vybral a doslov naps. Miloš Pohorský ; typografie Rostislav Vaněk. -- 1. vyd. souboru. -- Praha :

Československý spisovatel, 1987 (Vimperk : Stráž). -- 444 s. ; 17 cm. -- (Vybrané spisy / J. Kainar ; Sv. 1)

Obsahuje: Tulák spí na louce -- Dvůr a jiné verše -- Příběhy a menší básně

-- Osudy -- Nové mýty

* Kainar, Josef (básník čes., 1917-1971) - dílo - studie

* Kainar, Josef (básník čes., 1917-1971) - dílo - výbory

Další prameny můžete nalézt také v personálních bibliografiích Josefa

Kainara:

* Josef Kainar : 29.6.1917-16.11.1971 : medailónek a bibliogr. knižní tvorby. Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1977. 24, [2] s. ; 8°

* Kainar, Josef (1917-1971 básník čes.) - život a dílo - stati a bibliografie

* Josef Kainar : Bibliogr. k nedožitým 60. narozeninám / Připravil [kol.].

Ostrava : Knihovna města Ostravy, 1977. 9 s. ; 4°. (Bibliografie Knihovny města Ostravy ; Čís. 2/1977)

* Kainar, Josef(1917-1971 básník čes.) - život a dílo - stati a bibliografie

V publikacích týkajících se jeho života a tvorby:

* BLAHYNKA, Milan. Člověk Kainar. Ostrava: Profil, 1983 (Čes. Těšín: Tisk 3). 222 s. : [32] s. fot. ; 21 cm.

* Kainar, Josef, 1917-1971

* Kainar, Josef (básník čes., *1917) - život a dílo - monografie

* HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Poézie, jak jsi krásná : (o tvorbě Josefa Kainara). Praha : IPOS-ARTAMA ; Prostějov : Duha, 1996. 39 s. ; 21 cm. ISBN 80-7068-059-8.

* Kainar, Josef, 1917-1971 * česká poezie -- 1939-1989 * jazyková analýza

Dále zejména v odborných článcích a studiích, nepostradatelným zdrojem je v tomto směru Bibliografie české literární vědy (částečně přístupná také elektronicky na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR - http://isis.ucl.cas.cz/db.jsp), v části Bibliografie české literární vědy (od r. 1961), http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio, jsme nalezli tyto články:

 

* Nový mýtus, staré rituály / Leszek Engelking ; přeložil Jan Linka.

Rubrika: Studie. In: Česká literatura. ISSN 0009-0468. Roč. 53, č. 3 (2005), s. 361-375.

* Kainar, Josef, 1917-1971. Stříhali dohola malého chlapečka * literárněvědné rozbory

* HOLÝ, Jiří. Josef Kainar, Nové mýty. In: Česká literatura 1945-1970. - Praha 1992. - S.23-31

-> Nové mýty. [sbírka básní] / Josef Kainar. - 1946

[Interpretační studie.]

* Rok 1947 : Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948 / Ediční poznámku (s. 393) napsal Petr Hruška. 1. vyd. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998. - 407 s.

Obsahuje mj. studii "Kainarovy Nové mýty a Osudy : Jejich dobová kritická reflexe" od Jiřího Svobody, s. 321-329.

* TRÁVNÍČEK, Jiří. "To." : (Kainarovské přípodotky.). In: Zdeňku Pešatovi k šedesátinám. - Praha 1988. - Nestr.

-> / Josef Kainar [Rozbor básně Stříhali dohola malého chlapečka ze

-> sbírky

Nové mýty.]

* VŠETIČKA, František. Kainarova absolutně skutečná báseň. In: Zlatý máj. - Roč. 25, č. 8 (říjen). - 1981. - S.480-484

-> Nové mýty. [sbírka básní] / Josef Kainar [Rozbor jedné z básní sbírky

-> -

Stříhali dohola malého chlapečka.]

* K české literatuře 1945-1948. : Sborník materiálů z vědecké konference 34.

Bezručovy Opavy (17.-18.9.1991) s dodatkem Jiřího Trávníčka Poezie období 1945-1948.

Brno, Guide (pro ÚČSL ČSAV v Brně) 1992. - 162 s.

Obsahuje: Málková Iva, Kainar - Kolář (s.93-96) - [Kainar Josef, Nové mýty (1945); Kolář Jiří, Sedm kantát (1946)].

* SVOBODA, Jiří. Z obzoru tvorby : Kapitoly z české literatury / Jiří Svoboda ; Rejstřík sestavil Karel Blaschke 1. vyd. - Ostrava ; Šenov u Ostravy : Ostravská univerzita ; Tilia, 1998. -

198 s. - (Universum ; sv. 2)

Vydala Ostravská univerzita v nakladatelství Tilia.

Obsahuje: Kainar před osudovou křižovatkou (Nové mýty a Osudy)

* Existencialismus v české literatuře. In: Česká literatura. - Roč. 51, č. 6 (prosinec), s. 707-751. - 2003.

-> Elegie [sbírka básní] / Jiří Orten # Nové mýty [sbírka básní] / Josef

Kainar # Úkryt [novela] / Egon Hostovský

-> Kamil Bednář ; Skupina 42 ; Jindřich Chalupecký ; Jan Grossman ;

-> Václav

Černý ; Albert Camus ; Jean-Paul Sartre ; Jan Čep ; Milan Kundera ; Jáchym Topol ; Václav Kahuda

Pro období od r. 1945 do r. 1961 (Nové mýty byly poprvé vydány r. 1946) je nutné využít tištěnou bibliografii Jaroslava Kunce Česká literární bibliografie 1945-1963: (soupis článků, statí a kritik z knižních publ. a periodického tisku let 1945-1963 o dílech soudobých čes. spis.). Podrobný záznam bibliografie naleznete například v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), včetně informací o možnosti výpůjčky v naší knihovně (ikona Exempláře).

 

Rozsáhlá studie o Kainarově díle je obsažena také ve sborníku s názvem Jak číst poezii (z r. 1969), digitalizovaný text na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR -

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/1969/JCP/7.pdf.

V neposlední řadě Vám také můžeme doporučit Lexikon české literatury, který nabízí obsáhlá životopisná data autorů, přehled jejich děl a také sekundární

literaturu:

* Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce / redigoval Vladimír Forst ... [et al.]. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ; 24 cm.

Podobně jako např. Slovník české literatury -

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1042

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.05.2010 09:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu