Sekundární literatura - Bohuslav Reynek: Podzimní motýli

Text dotazu

Dobrý den, mám vypracovat seminární práci na téma
Bohuslav Reynek - Podzimní motýli. Doporučili byste mi nějakou sekundární
literaturu?

Odpověď

Dobrý den,
přehled sekundární literatury k Bohuslavu Reynkovi a jeho dílu "Podzimní motýli" uvádí Lexikon české literatury. 3/II. P-Ř. Praha: Academia, 2000.
ISBN 80-200-0708-3. (V Národní knihovně ČR je kniha dostupná mimo jiné ve volném výběru studovny Referenčního centra).
Přehled encyklopedických a slovníkových hesel k autorovi nabízí databáze World Biographical Archive:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mikrofise.htm , plnotextové záznamy jsou na mikrofiších zpřístupněny v Referenčním centru NK ČR.
Velmi užitečnými nástroji k dohledávání sekundární literatury jsou katalogy a databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR:
http://www.ucl.cas.cz/cs/databaze/bibliograficke-databaze.
Využít můžete také katalogů a databází Národní knihovny ČR - Online katalog Národní knihovny: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc, výběrové článkové databáze Články v českých novinách, časopisech a sbornících:
http://sigma.nkp.cz/cze/anl.

Vybraná sekundární literatura z výše uvedených zdrojů:
* Halasová, Dagmar. Bohuslav Reynek. Brno : Petrov, 1992.ISBN 80-85247-24-0.
* CVEK, Vojtěch. Básník. In: Rovnost. - Roč. 85, č. 112 (14. 5.), s. 5. - 1970.
* DVOŘÁK, Jan. Návrat básníka. In: Nové knihy. - č. 14 (1. 4.), s. 4. - 1970.
* FLEGL, Michal. Básník hrůzy a naděje. In: Křesťanská revue. - Roč. 37, č.
4 (duben), s. 95-96. - 1970.
* KOVAŘÍK, Petr. Básnická vyznání naděje. In: Svobodné slovo. - Roč. 26, č.
148 (25. 6.), s. 4. - 1970.
* MED, Jaroslav. [Doslov] In: Podzimní motýli. Sníh na zápraží. Mráz v okně, s. 147-152. - 1969.

Další vhodnou literaturu můžete nalézt v již zmíněných zdrojích.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.05.2010 07:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu