sekundární literatura

Text dotazu

dobrý den, k mojí zápočtové práci bych potřebovala poradit sekundární literaturu k dílu
1) Platon obrana sokratova
2) Etika Nikomachova- kniha osmá.


Moc děkuji, jsem uplně bezradná

Odpověď

Dobrý den,

 

 Varianta Platón Obrana Sokratova:

· DENYER, Nicholas, ed. The apology of Socrates. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. xi, 148 stran. Cambridge Greek and Latin classics. ISBN 978-0-521-14582-4.

· SEMRÁDOVÁ, Ilona. Etika: výběr textů k interpretaci. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 180 s. ISBN 978-80-7435-061-0.

· https://www.google.com/search?q=obrana+sokratova+%2B+plat%C3%B3n+%2B+sekund%C3%A1rn%C3%AD+prameny&rlz=1C1GCEU_csCZ844CZ844&oq=obrana+sokratova+%2B+plat%C3%B3n+%2B+sekund%C3%A1rn%C3%AD+prameny&aqs=chrome..69i57.16327j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# - literatura uvedená v této práci

· BUBÍK, Tomáš, ed. a HOFFMANN, Henryk, ed. Náboženství a politika. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007- . sv. Pantheon: religionistické studie, sv. 2/2007, 3/2008. ISBN 978-80-7194-994-7.

· Bakalářská práce - https://is.muni.cz/th/128247/ff_b/

· Bakalářská práce - https://theses.cz/id/sj0uqt/Bakalsk_prce.pdf

· Bakalářské práce - https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/4907/1/BP%20-%20Politicke%20mysleni%20Platona%20a%20Sokrata%202.pdf

· Varianta Etika Nikomachova:

· DOIG, James Conroy. Aquinas's philosophical commentary on the Ethics: a historical perspective. Dordrecht: Kluwer, ©2001. xvii, 311 s. The new synthese historical library: texts and studies in the history of philosophy; vol. 50. ISBN 0-7923-6954-8.

· ARISTOTELÉS. Aristotelova Ethika Nikomachova. Překlad Pavel Julius Vychodil. V Brně: Knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1891. 258 s.

· SCHMIDT, Ernst A. a ULLMANN, Manfred. Aristoteles in Fes: zum Wert der arabischen Überlieferung der Nikomachischen Ethik für die Kritik des griechischen Textes: vorgelegt am 28. Oktober 2011. Heidelberg: Winter, ©2012. 122 s. Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften; Bd. 49 (2012). ISBN 978-3-8253-6014-6.

· SEMRÁDOVÁ, Ilona. Etika: výběr textů k interpretaci. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 180 s. ISBN 978-80-7435-061-0.

· TOMÁŠ AKVINSKÝ. Komentář k Etice Nikomachově, II. kniha. Překlad Tomáš Machula. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2013. 233 s. Aquinata; sv. 19. ISBN 978-80-87183-61-8.

· SYNEK, Stanislav. Lidská přirozenost jako úkol člověka: filosofická interpretace Etiky Nikomachovy. Vyd. 1. Praha: Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2011. 256 s. Scholia. ISBN 978-80-87258-53-8.

· AVERROES a WOERTHER, Frédérique. Le plaisir, le bonheur, et l'acquisition des vertus: édition du livre X du Commentaire moyen d'Averroès à l'Éthique à Nicomaque d'Aristote: accompagnée d'une traduction française annotée, et précédée de deux études sur le Commentaire moyen d'Averroès à l'Éthique à Nicomaque. Leiden: Brill, [2018], ©2018. viii, 283 stran. Islamic philosophy, theology and science, volume 108. ISBN 978-90-04-38071-4.

· HEIDEGGER, Martin. Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela. Překlad Ivan Chvatík. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2008. 93 s. Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 61. ISBN 978-80-7298-305-6.

· BRÜLLMANN, Philipp. Die Theorie des Guten in Aristoteles' "Nikomachischer Ethik". Berlin: de Gruyter, ©2011. x, 198 s. Quellen und Studien zur Philosophie, Bd. 100. ISBN 978-3-11-022786-4.

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.11.2020 06:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu