Sekundární literatura

Text dotazu

Dobrý den, dostala jsem zadané dvě seminární práce a musím je co nevidět odevzdat, proto Vás moc prosím o pomoc se sekundární literaturou, má témata jsou : Klement Bochořák - Cesty a zastavení, Jiří Šotola - Venuše z Mélu.

Odpověď

Dobrý den, pro oblast české literatury existuje speciální bibliografie, kterou zpracovává Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a která původě vycházela v tištěné podobě pod názvem Česká literárni věda. Bibliografie je volně dostupná na stránkách Ústavu pro českou literaturu, naleznete zde i charakteristiky jejích jednotlivých částí - http://isis.ucl.cas.cz/db.jsp.
Tyto databáze Vám můžeme doporučit jako základní zdroj pro vyhledání recenzí a dalších materiálů k české literatuře.

Dalším zdrojem recenzí pro oblast české literatury jsou např. následující
publikace:
* KUNC, Jaroslav. Česká literární bibliografie 1945-1963. Praha : Státní knihovna ČSSR-Národní knihovna, 1964. 2 sv.
* Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce.  Praha : Academia, 1985-2008. 7 sv.
* Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Praha : Brána : Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 1995-1998. 2 sv.

Různé rozbory či hodnocení literárních děl mohou být dále obsaženy i v knihách věnovaných jednotlivým autorům, v předmluvách a doslovech k jednotlivým vydáním, pro některé autory již může být zpracována personální bibliografie, která kromě přehledu autorových děl může např. obsahovat i přehled recenzí. Pro vyhledání těchto publikací můžete využít Elektronický katalog NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc).

Vedle této specializované bibliografie byla od roku 1953 do roku 1990 vydávána i obecná članková bibliografie Články v českých novinách a časopisech, na kterou od roku 1991 navazuju databáze ANL volně přístupná na stránkách NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/anl). Tištěná bibliografie z let 1953-1990 je např. dostupná v Referenčním centru NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm), využívat ji můžete na základě platného čtenářského průkazu nebo jednodenní vstupenky (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98). V Brně by tato bibliografie mohla být dostupná např.  v Moravské zemské knihovně. Pro období 1945-1952 existuje Retrospektivní článková bibliografie uložená v NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_retrospektiva1945_1952.htm). V současné době existují i české plnotextové databáze Anopress (http://www.anopress.cz/web/pages/produkty/sluzby.aspx, přehled knihoven s přístupem http://visk.nkp.cz/2008/VISK8A/Anopress-TamTam.rtf) a Newton media
(http://www.newtonmedia.cz/media-monitoring-mediasearch-mediareport) - obě databáze jsou licencované, tzn. že přístup k nim by měl být poskytován na základě platného čtenářského průkazu dané knihovny.

Vážená slečno, za dobu Vašeho studia na Masarykově univerzitě jsme již zodpovídali tři Vaše víceméně identicky formulované dotazy na sekundární literaturu. Kolegové Vám v odpovědích na jednotlivé dotazy uvedli zdroje, které jsou standardně při vyhledávání recenzí a další literatury využívány. Chápeme, že orientace ve zdrojích nemusí být vždy jednoduchá, ale ocenili bychom, pokud byste si výše uvedené informace o dostupných zdrojích uložila a využila při zpracovávání další seminární práce, respektive při hledání sekundární literatury k dalšímu literárnímu dílu. Dále bychom si Vás dovolili upozornit, že během studia je vhodné využívat  knihovny na příslušné univerzitě, fakultě nebo katedře.  Ve všech krajských městech poskytují své fondy a služby i krajské vědecké knihovny. Např. v Brně můžete využívat Moravskou zemskou knihovnu (http://www.mzk.cz), na Masarykově univerzitě pak mají své knihovny i jednotlivé fakulty (http://library.muni.cz/knihovny.html,
http://www.ped.muni.cz/wlib/). Pracovníci knihovny Vám zajisté ochotně poradí při výběru vhodných zdrojů.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2009 15:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu