Sekundární literatura

Text dotazu

Dobrý den, dostala jsem zadané dvě seminární práce a musím je co nevidět odevzdat, proto Vás moc prosím o pomoc se sekundární literaturou, má témata jsou : Klement Bochořák - Cesty a zastavení, Jiří Šotola - Venuše z Mélu.

Odpověď

Dobrý den, pro oblast české literatury existuje speciální bibliografie, kterou zpracovává Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a která původě vycházela v tištěné podobě pod názvem Česká literárni věda. Bibliografie je volně dostupná na stránkách Ústavu pro českou literaturu, naleznete zde i charakteristiky jejích jednotlivých částí - ČLB AV ČR - ČLB ÚČL AV ČR (cas.cz).
Tyto databáze Vám můžeme doporučit jako základní zdroj pro vyhledání recenzí a dalších materiálů k české literatuře.

Dalším zdrojem recenzí pro oblast české literatury jsou např. následující
publikace:
* KUNC, Jaroslav. Česká literární bibliografie 1945-1963. Praha : Státní knihovna ČSSR-Národní knihovna, 1964. 2 sv.
* Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce.  Praha : Academia, 1985-2008. 7 sv.
* Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Praha : Brána : Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 1995-1998. 2 sv.

Různé rozbory či hodnocení literárních děl mohou být dále obsaženy i v knihách věnovaných jednotlivým autorům, v předmluvách a doslovech k jednotlivým vydáním, pro některé autory již může být zpracována personální bibliografie, která kromě přehledu autorových děl může např. obsahovat i přehled recenzí. Pro vyhledání těchto publikací můžete využít Elektronický katalog NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc).

Vedle této specializované bibliografie byla od roku 1953 do roku 1990 vydávána i obecná članková bibliografie Články v českých novinách a časopisech, na kterou od roku 1991 navazuju databáze ANL volně přístupná na stránkách NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/anl). Tištěná bibliografie z let 1953-1990 je např. dostupná v Referenčním centru NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm), využívat ji můžete na základě platného čtenářského průkazu nebo jednodenní vstupenky (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98). V Brně by tato bibliografie mohla být dostupná např.  v Moravské zemské knihovně. Pro období 1945-1952 existuje Retrospektivní článková bibliografie uložená v NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_retrospektiva1945_1952.htm). V současné době existují i české plnotextové databáze Anopress (http://www.anopress.cz/web/pages/produkty/sluzby.aspx, přehled knihoven s přístupem http://visk.nkp.cz/2008/VISK8A/Anopress-TamTam.rtf) a Newton media
(http://www.newtonmedia.cz/media-monitoring-mediasearch-mediareport) - obě databáze jsou licencované, tzn. že přístup k nim by měl být poskytován na základě platného čtenářského průkazu dané knihovny.

Vážená slečno, za dobu Vašeho studia na Masarykově univerzitě jsme již zodpovídali tři Vaše víceméně identicky formulované dotazy na sekundární literaturu. Kolegové Vám v odpovědích na jednotlivé dotazy uvedli zdroje, které jsou standardně při vyhledávání recenzí a další literatury využívány. Chápeme, že orientace ve zdrojích nemusí být vždy jednoduchá, ale ocenili bychom, pokud byste si výše uvedené informace o dostupných zdrojích uložila a využila při zpracovávání další seminární práce, respektive při hledání sekundární literatury k dalšímu literárnímu dílu. Dále bychom si Vás dovolili upozornit, že během studia je vhodné využívat  knihovny na příslušné univerzitě, fakultě nebo katedře.  Ve všech krajských městech poskytují své fondy a služby i krajské vědecké knihovny. Např. v Brně můžete využívat Moravskou zemskou knihovnu (http://www.mzk.cz), na Masarykově univerzitě pak mají své knihovny i jednotlivé fakulty (http://library.muni.cz/knihovny.html,
http://www.ped.muni.cz/wlib/). Pracovníci knihovny Vám zajisté ochotně poradí při výběru vhodných zdrojů.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2009 15:09

PSK - admin píše:
Úterý 23.03.2021 10:34
Na dotaz k sekundární literatuře o Tomáši Akvinském uvádíme:

Filosofický a teologický směr vycházející z názorů italského dominikána sv. Tomáše Akvinského (1225-1274), katolického filosofa a teologa se nazývá Tomismus. Tomáš Akvinský je církví považován za největšího křesťanského myslitele všech dob. Tomismus usiluje o racionální spojení aristotelismu a platonismu s naukou sv. Augustina u Hippony (354-430) a celým církevním učením a je součástí filosoficko-teologické epochy, nazývané scholastika.
zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Akvinsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tomismus

K Vašemu tématu zasíláme příklady záznamů o knihách z báze NKC Národní knihovny, https://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze. Tyto i další záznamy naleznete v uvedené bází NKC, případně SKC = Souborný katalog ČR. Řada knih je dostupná v online podobě a naleznete je na adrese Národní digitální knihovny :https://ndk.cz/.

[Č.záznamu: 001253540]
De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě / Tomáš Machula. -- Vyd. 1.. -- Praha : Krystal OP, 2003. -- 79 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-85929-57-0 - dočasně dostupné v NDK covid

[Č.záznamu: 001412893]
Duchovní život : stručná suma teologie asketické a mystické podle ducha a zásad svatého Tomáše Akvinského / André-Marie Meynard ; podle 4. vydání Ladislava Kuncíře v Praze roku 1927 [zpracoval Pavel K. Mráček]. -- Vyd. 5., V MCM 1.. -- Olomouc : MCM, 2004. -- 334 s. ISBN 80-7266-180-9 -dočasně dostupné v NDK covid

[Č.záznamu: 001289526]
Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského : přirozenost, vesmír, člověk / Leo Elders ; [z anglického originálu ... přeložila Andrea Cejnarová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : OIKOYMENH, 2003. -- 479 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7298-014-9 -dočasně dostupné v NDK covid

[Č.záznamu: 002650433]
Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského : studie k filosofické psychologii a metafyzice vrcholného středověku / Petr Slováček. -- Vyd. 1.. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2014. -- 273 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7510-062-7

[Č.záznamu: 001654018]
Fyzika andělů : dialogy o nadlidských sférách a kosmických inteligencích / Matthew Fox, Rupert Sheldrake ; [z anglického originálu ... přeložila Sabina Tošovská]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Elfa, 2006. -- 241 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 80-903209-1-0

Jsoucno a bytí : úvod do četby sv. Tomáše Akvinského / Stanislav Sousedík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Křesťanská akademie, 1992. -- 107 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-900615-8-3, dočasně dostupné v NDK covid

[Č.záznamu: 002372632]
Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského : od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části / David Svoboda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Krystal OP, 2012. -- 276 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87183-40-3

[Č.záznamu: 002372632]
Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského : od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části / David Svoboda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Krystal OP, 2012. -- 276 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87183-40-3

[Č.záznamu: 000713346]
Nový výklad sv. Tomáše : přednášky v Laskách / Stefan Swieżawski ; [přeložila Svatava Navrátilová]. -- 1. čes. vyd.. -- Brno : Cesta, 1998. -- 173 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-85319-78-0

[Č.záznamu: 000876462]
O Bohu jednom v bytnosti a trojím v osobách : výklad Summy theologické sv. Tomáše Aquinského (pars I. guaest. I.-XLIII.) / podává Václav Šimanko. -- V Praze : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1891 - zdigitalizováno
[Č.záznamu: 000108400]
Politické myšlení sv. Tomáše / Jiří Bahounek. -- Vyd. 1.. -- Brno : Masarykova univerzita, 1995. -- 251 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-210-1162-9 - zdigitalizováno

[Č.záznamu: 000280940]
Tomáš Akvinský : život a dílo / Josef Pieper. -- Vyd. ve Vyšehradu 1.. -- Praha : Vyšehrad, 1997. -- 159 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-7021-224-1 - zdigitalizováno

[Č.záznamu: 000079012]
Tomáš Akvinský / Anthony Kenny ; [z anglického originálu ... přeložili Josef Hošek, Jiří Polívka a Stanislav Sousedík ; předmluvu k českému vydání a průvodní stať napsal Stanislav Sousedík]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. -- 107 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-85241-25-0 - zdigitalizováno

[Č.záznamu: 000276314]
Tomáš o lidském duchu / Antony Kenny ; [z angličtiny přeložil Karel Šprunk ; Tomášovy texty z latiny přeložil Stanislav Sousedík]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Krystal OP, 1997. -- 151 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-85929-18-X
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu