sekundání literatura k tématu "Mistr Jan Hus a církev - aktuální stav diskuzí"

Text dotazu

Dobrý den,
byla mi zadána seminární práce na téma "Mistr Jan Hus a církev - aktuální
stav diskuzí". Prosím o zaslání sekundární literatury k tomuto tématu.

Odpověď

Dobrý den,

vyhledat literaturu (i sekundární) ke školní práci je součástí úkolu, který jste dostala zadaný. Služba Ptejte se knihovny úkoly nevypracovává, viz

http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu

:

"Referáty a otázky ke zkouškám

Nežádejte od nás, abychom vypracovali vaše referáty, úkoly a jiné školní úlohy, taktéž nezodpovídáme otázky různých kvízů a testů. Rádi vám ukážeme, jak vyhledat literaturu k danému tématu, uvedeme základní tituly z našich fondů, ale nečekejte více."

       Kniha o současném stavu diskusí na téma Mistr Jan Hus a církev patrně nevyšla. Vždy se jedná v literatuře maximálně jen o jednotlivé kapitoly nebo statě, která ta či ona monografie k danému tématu obsahuje. Domníváme se, že pro vaši práci by bylo lepší hledat články v periodikách, příp. i na internetu nebo jiných médiích, kde by mohla diskuse probíhat. Kromě běžných periodik (deníky, týdeníky) by to mohl být např. Český zápas, týdeník Církve československé husitské. Využít lze článkovou bázi ANL na www.nkp.cz

.

Z knih o Janu Husovi doporučujeme:

KANTůRKOVÁ, Eva. Jan Hus Příspěvek k národní identitě. Praha: Ideál, 2008.

(copyright 1988). Kapitola Je Hus ještě aktuální? Diskuse. S.415 - 459.

HIGGINS, Bill. Hus drží klíč. Jan Hus hovoří k dnešní České republice.

Jindřichův Hradec: Stanislav Maxa - Stefanos, 2004.

Z dalších zdrojů např. odkaz, viz níže, (i když informace z internetu většinou nedoporučujeme a neověřujeme):

http://www.getsemany.cz/node/2692

"Další impuls k církevnímu přehodnocení Husovy osobnosti dal v r. 1986 článek profesora Katolické university v Lublinu Stefana Swiezawského... Na tento článek odpověděl v Teologických textech článkem "Návrat Mistra Jana"

český filosof, sociolog, teolog a katolický kněz Tomáš Halík...  Brzy poté, v roce 1990, při své první návštěvě Prahy, Jan Pavel II. řekl: "Bude úkolem specialistů - na prvním místě českých teologů - vymezit přesněji místo, jež Jan Hus zaujímá mezi reformátory církve".

Papežovo prohlášení přispělo k uspořádání mezinárodního vědeckého symposia "Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi", které se konalo v Bayreuthu v září 1993... V tomtéž roce byla Českou biskupskou konferencí ustavena Komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa v čele pražským arcibiskupem a primasem českým Miloslavem Vlkem. A tak konečně se začala naplňovat Pekařova výzva k poznání "Husa skutečného", která vyvrcholila uspořádáním "Mezinárodní konference o Janu Husovi" Centrálním výborem Velkého jubilea 2000 a Českou biskupskou konferencí ve spolupráci s AV ČR a Universitou Karlovou. Tato konference se konala na papežské Lateránské universitě v Římě ve dnech 15.-18. prosince 1999 za účasti asi stovky badatelů ze sedmi zemí.

Jak výstižně řekl prof. T. Halík... Teprve bayreuthské a vatikánské symposium přinesly opravdovou snahu ukázat Husa takového, jaký byl ve své době. Přesto se názory na oprávněnost jeho odsouzení stále liší a zůstává otázkou, zda katolická církev Mistra Jana plně rehabilituje či dokonce bude blahořečit...

Na závěr práce ocituji slova presidenta Havla na vatikánském symposiu, hodnotící význam M. Jana Husa pro evropské dějiny i dnešek: "Vše nasvědčuje tomu, že velkým vkladem Jana Husa do evropských dějin byl princip osobního ručení. Pravda pro něj nebyla jen volně přenosnou informací, ale životním postojem, závazkem a nárokem. Tím se začala vlastně stávat rozhodující společenskou veličinou konkrétní a jedinečná lidská bytost a její transcendentálně zakotvená odpovědnost. Tedy přesně to, co by měla ctít a oč by se měla opírat celá moderní civilizace, nechce-li dopadnout špatně."

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.07.2012 14:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu