Sekční šéf

Text dotazu

Dobrý den, prosím o objasnění o jakou funkci šlo u
tvz. sekčního šéfa, který se vyskytuje ve starých českých filmech.

Odpověď

Dobrý den,

dle Ottova slovníku naučného nové doby byl sekční šéf titul užívaný v běžné mluvě pro odborového přednostu:
"Odborový přednosta, úřední titul pro úředníky 1. platové stupnice (zákon
103/1926) v centrálních administr. úřadech stát. V běžné mluvě užívá se titulu sekční šéf. Odborový rada titul pro úředníky 4. a vrchní odborový rada titul pro úředníky 3. platové stupnice u těchže úřadů."
(Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k velkému Ottovu slovníku naučnému. Díl 4., sv. 1. V Praze : Novina, 1936. s. 698.)

Nově vytvořené úřady ústřední státní správy (ministerstva) zákonem č. 2/1918 byly dále děleny na prezídia a odbory (sekce), které se dále členily na departementy (oddělení) s vymezenou kompetencí. Odbory byly podřízeny přímo ministrovi. V čele jednotlivých odborů stáli většinou odboroví přednostové - sekční šéfové.
(SCHELLE, Karel. Organizace československého státu v meziválečném období (1918-1938). 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2006. s. 156.)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2010 08:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu