Sekáč

Text dotazu

Dobrý den,

řadí se sekáč mezi pavouky?

Odpověď

Dobrý den, 

sekáči, stejně jako pavouci (a štíři, štírci a roztoči) jsou zástupci řádu pavoukovců. Sekáči jsou vlastní kategorií zástupců pavoukovců. Sekáč se tedy mezi pavouky neřadí. 

Řád: Arachnidae (Pavoukovci)

Zástupci:         Arachneae (Pavouci)

                        Opiliones (Sekáči) – sekáč domácí, sekáč rohatý

                        Scorpiones (štíři)

                        Pseudoscorpiones (Štírci)

                        Acarina (Roztoči)

Zdroj: PAVELKOVÁ, Eva. Biologie: otázky k přípravě na přijímací zkoušky. Brno: Barrister & Principal, 2005 [i.e. c2006]. s. 87. ISBN 80-7364-019-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:26289140-243c-11e7-b650-5ef3fc9ae867

Sekáči Jsou příbuzní pavoukům. Jejich zadeček přisedá k hlavohrudi celou šíří a tím vytváří dojem kulatého tvaru těla. Mají osm kráčivých končetin, které jsou nápadně dlouhé a snadno se od těla oddělují. Po oddělení se ještě dlouho pohybují sekavým pohybem. Sekáči nemají snovací žlázy, nestaví pavučiny a kořisti se zmocňují nohama. К hojným druhům v lidských obydlích a jejich okolí patří sekáč domácí 

Zdroj: ČERNÍK, Vladimír. Přírodopis 6: zoologie a botanika : pro základní školy. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007. s. 40. ISBN 978-80-7235-374-3. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:77d04da0-a698-11e8-830e-005056825209

SEKÁČ DOMÁCÍ žije na zdech domů ve stínu, ve sklepích, stájích i pod odchlípenou kůrou stromů. Vypadá trochu jako pavouk, ale pavouk to není. Poznáte ho snadno. Sedí bez pohnutí, na kolmé stěně nohy široce roztažené do stran. Má jich čtyři páry, tedy osm, a jsou tenké jako biče. Sekáč je docela neškodný tvor. I na dlaň ho můžete vzít, ale opatrně, abyste mu neublížili. Kdybyste ho uchopili za nohu, zůstane vám ulomená v ruce. Ovšem sekáč často odvrhne v nebezpečí nohu i sám. Noha potom sama chvíli prudce „seká“ a upoutá pozornost nepřítele. Sekáč se pak zachrání útěkem do nějaké škvíry. Proto můžete najít sekáče i s menším počtem nohou. Když se na sekáče podíváte pěkně zblízka, uvidíte nápadná klepítkovitá kusadla. Těmi sekáč uchvacuje a pojídá kořist. Živí se mouchami, mravenci, ale i drobnými stonožkami a často i pavouky. Samička sekáče klade vajíčka do vlhké země nebo do štěrbin zdí zvláštním kladélkem. Mláďata se vylíhnou až zjara příštího roku.

Zdroj: Sluníčko: pro nejmenší. Praha: Mladá fronta, 15.10.1979, 13(2). s. 21. ISSN 0231-7222. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7dd95460-e605-11e8-9984-005056825209

 

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.01.2023 17:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu