Sedm svátostí

Text dotazu

Dobrý den, budu psát diplomovou práci na téma
"Zobrazování nauky o sedmi svátostech v umění českého středověku" a chtěla
bych Vás požádat, zda byste mi mohli pomoct s vyhledáním literatury.
Potřebovala bych k tomu literaturu teologickou a také uměnovědnou - kde bych
něco našla o zobrazování toho tématu ve výtvarném umění.
Předem mockrát děkuji. Budu velmi vděčná za jakékoli informace.

Odpověď

Dobrý den,
knihy, články a jiné dokumenty, které by byly věnovány ztvárnění sedmi svátostí ve výtvarném umění českého středověku, jsme ve fondu Národní knihovny ČR bohužel nenalezli.

O sedmi svátostech z teologického hlediska hovoří následující publikace.
Např:

* FRIELING, Rudolf. Sedm svátostí. V Praze : Spolek přátel Obce křesťanů, 1938.
* LENZ, Antonín. Petra Chelčického Učení o sedmeře svátosti a poměr učení tohoto k Janu Viklifovi.  V Praze : Tisk a náklad Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a spol.), 1889.
* VOHNOUT, František. Katechetická kázaní, čili, Výklady věro- a mravoučné.
Svazek II, O svatých svátostech. V Praze : Tiskl a sklad Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny (J. Zeman a spol.), 1879.
* BĚLINA, Jan. Katechetické promluvy. III, Výklad sv. svátostí. Praha :
Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1929.
* RICHTER, Klemens. Liturgie a život : smysl liturgie, mše, církevní svátky, svátostná znamení. 2., rozš.vyd.  Praha : Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-575-5.
* ZAVORAL, Method Jan. Sebrané promluvy duchovní. II., Promluvy o sv.
svátostech. V Praze : Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1915.
* KUNETKA, František. Úvod do liturgie svátostí. Kostelní Vydří :
Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-455-5.
* GRÜN, Anselm. Biřmování.  Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7195-340-1.
* HRDLIČKA, Josef. Biřmování. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství,
2007.ISBN   978-80-7195-068-4.
* POKORNÝ, Ladislav. Liturgika. 2. [díl], Dějiny liturgie v přehledu. Praha:
Ústřední církevní nakladatelství, 1977, [na tit. listu nesprávně] 1976.
* POKORNÝ, Ladislav. Z dějin liturgie u nás. 1. vyd. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1969.
 
Publikace, které pojednávají o výtvarném umění českého středověku:

* BRANIŠ, Josef.  Dějiny středověkého umění v Čechách. Díl první, [Od počátků křesťanství v Čechách do roku 1306]. V Praze : Höfer a Klouček, 1892
(http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowUnit.do?id=5437)

* BRANIŠ, Josef. Dějiny středověkého umění v Čechách. Díl druhý, [Od roku
1306 do počátku nového věku]. / napsal Josef Braniš Nakl. údaje   V Praze :
Höfer a Klouček, 1893
* SPUNAR, Pavel. Kultura českého středověku. 1. vyd. Praha : Odeon, 1987.
* Dějiny českého výtvarného umění. 1.vyd. Praha : Academia, 1984-  (díl I/1, 2. Od počátků do konce středověku. 1984-1989. 2 sv. (683 s.) -- díl II/1, 2.
Od počátků renesance do závěru baroka. 1989. 2 sv. (905 s.) -- díl III/1, 2.
1780/1890. 2001. 2 sv. (469, 407 s.) -- díl IV/1, 2. 1890/1938. 1998. 2 sv.
(393, 478 s.) -- díl V. 1939/1958. 2005. 525 s. -- díl VI/1,2. 1958/2000.
2007. 2 sv. (526 s., s. 537-1140.)
* BAŽANT, Jan. Umění českého středověku a antika. 1.vyd. Praha :
KLP-Koniasch Latin Press, 2000. ISBN 80-85917-73-4.

Články:
* Matějka, Jan : Katolická liturgie - zdroj náboženských motivů v umění.
(Náboženské motivy v umění. III.) Res Musei Pragensis. Měsíčník Muzea hlavního města Prahy. 1, 1991, č. 3, s. 5-9.
* Chlumská, Štěpánka : Středověké umění v Čechách ve sbírkách Národní galerie v Praze. Stručná historie sbírky a její prezentace. In: Čechy a střední Evropa 1200-1550. Dlouhodobá expozice sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Anežky České. Praha, Národní galerie 2006, s.
9-11.

Další literaturu k tématu můžete dohledat v následujících katalozích a
databázích:
* Online katalog Národní knihovny: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc
* Souborný katalog ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/skc
* Jednotná informační brána: http://www.jib.cz/
* Články v českých novinách, časopisech a sbornících:
http://sigma.nkp.cz/cze/anl
* Portál ART - Umění a architektura: http://art.jib.cz/
* Bibliografické databáze HÚ AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/

Se svým dotazem se můžete obrátit také na Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze( http://www.knihovna.upm.cz/), popřípadě knihovnu Národní galerie v Praze:
http://www.ngprague.cz/cz/15/sekce/knihovna/.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.02.2010 09:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu