Šedá zóna

Text dotazu

Dobrý den, co prosím přesně původně znamená výraz "šedá zöna"? Má pouze jeden nebo i více významů - jakých? Kým či kde prvně užit? Je původně český nebo jde o kalk z jiného jazyka - kterého? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
význam slovního spojení "šedá zóna" jsme našli v následujících souvislostech:
*  souvislost s disidentem, a to ve smyslu označení té  části společnosti mezi mlčící většinou a disentem.
Více informací k tomuto tématu naleznete v diplomové práci dostupné na adrese ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/8920, či v posudku na adrese http://is.muni.cz/th/215650/ff_b/posudek_oponenta.txt.
Termín v tomto smyslu snad poprvé použili v oboru historiografie v článku "České dějepisectví včera, dnes a zítra" v samizdatovém časopise Historické studie autoři píšící pod pseudonymy R. Prokop, L. Sádecký a K. Bína k označení historiků, kteří zůstali "ve struktuře", tedy ve vědeckých ústavech a na vysokých školách, a přesto zůstali ve spojení i se svými bývalými kolegy, vyloučenými při čistkách po roce 1968, a byli ochotni se s nimi stýkat, diskutovat a případně jim i vypomáhat. Více informací se dočtete v článku na adrese http://www.novinky.cz/kultura/43752-seda-zona-jiriny-siklove.html.

* šedá zóna jako označení pomezí mezi zákonným a nezákonným Zdroj encyklopedie Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%A1.

Šedou zónu lze pravděpodobně v různých oblastech chápat jako něco nevyhraněného, co není ani bílé, ani černé. Takto přeneseně se termín šedá zóna objevuje např. také v článku pro magazín Psychologie dnes, viz http://www.halik.cz/rozhovory/psychologie_prosinec2003.php

Více významů se nám bohužel nepodařilo objevit, ovšem jako inspirace Vám mohou posloužit např. následující články, které se šedou zónou zabývají (dle názvu článku, příp. předmětu článku):
* Mertl, Věroslav. Démoni měli pré. Říkalo se tomu šedá zóna. Katolický týdeník, 2010, 21(27-28), s. 11. ISSN 0862-5557.
* Zikmund, Zdeněk. Konkursy a šedá zóna. České a moravskoslezské zemědělské noviny, 1992, 2(283), s. 3. Zikmund, Zdeněk. Konkursy a šedá zóna. České a moravskoslezské zemědělské noviny, 1992, 2(283), s. 3.
* StB a šedá zóna. Ze spisu, který Státní bezpečnost vedla na Jana Rejžka. Revolver Revue, 1999, 40, s. 362-373. ISSN 1210-2881.
* Válka, Josef. Šedá zóna. Literární noviny, 2003, 14(31), s. 1, 5. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/14.2003/31.
* Rejžek, Jan. Šedá zóna. Revolver Revue, 1998, 37, s. 215-236. ISSN 1210-2881.
* Pithart, Petr. Šedá zóna byla připravena, chartisté ne. Lidové noviny, 2004, 17(267), s. 13. ISSN 0862-5921.
* Leschtina, Jiří. Šedá zóna mezi občanem a státem. Mladá fronta Dnes, 1994, 5(87), s. 6. ISSN 1210-1168.
* Leschtina, Jiří. Šedá zóna mezi občanem a státem. Mladá fronta Dnes, 1994, 5(87), s. 6. ISSN 1210-1168.
* Verner, Pavel. Šedá zóna sponzoringu. Právo, 2002, 12(60), s. 7. ISSN 1211-2119.
* Rulf, Jiří. Angažovanost je dnes nevhodné slovo. Nové Knihy, 1993, 37, s. 9. ISSN 0322-922X.
* Saková, Blanka. Dvě tváře churavějící ekonomiky. Hospodářské noviny, 1999, 43(48), s. 19. ISSN 0862-9587.
Předmětová hesla: národní hospodářství * šedá ekonomická zóna * kapitálové úniky * Slovensko


Záznamy článků dohledáte v bázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících na adrese http://aleph.nkp.cz/F

Zajímavé by také mohly být publikace s tématem šedé zóny, uvedené v resumé (příp. předmětu) knihy. Záznamy knih spolu s informací o dostupnosti dohledáte v Jednotné informační bráně na adrese ww.jib.cz:

* GUPTA, Sanjay. Moderní medicína a zachráněné životy: opravdové příběhy o vítězství medicíny nad smrtí. Praha  : Pragma  , c2011. 246 s. ISBN 978-80-7349-258-8.
Resumé: Existuje šedá zóna, oblast nikoho, kde nejste ani mrtví, ani opravdu živí. Než život unikne z těla, uběhne jen pár minut a nastává proces umírání. Každý ví, že je konec. Ale co když to tak nemusí být? Co když existuje způsob, jak dát umírajícímu jen o trochu víc času, a posunout tak hranici mezi životem a smrtí? A právě tuto křehkou hranici autor knihy zkoumá očima a ušima lidí, kteří ji překročili.

* VODÁKOVÁ, Alena. Viníci a soudci. Praha  : Sociologické nakladatelství  , 1997. 109 s. ISBN 80-85850-52-4.
Předmět: psychologie * sociologie * společnost * vina * morálka * etika * 80. léta 20. stol. * 90. léta 20. stol. * kontrasty * hodnoty * disidenti * konfidenti * šedá zóna * úspěchy * normalita * sociologické úvahy * lidé * soužití  *normy chování * prohřešky * společenské kořeny * odsouzení * tresty * odměny * tolerance * hrdinství * zbabělost * viníci * soudci * soudy * vztahy * občanské soužití * komunikace * výzkumy * poznatky * rozbory * názory * teorie * Československo * Česká republika * soudnictví * právo * právníci * problémy * demokracie * svoboda * sebekontrola * výklady * pachatelé * křesťanství * etické deviace * kontroly * kolaborace * trest

S termínem "šedá zóna" či alespoň jeho významem se můžeme také setkat v oblasti ekonomiky, např. kniha: Bejček, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 389 s. Spisy Právnické fakulty MU; sv. č. 366 = Acta Universitatis Brunensis Iuridica; no. 366. Řada teoretická. ISBN 978-80-210-5067-9. dle obsahu pojednává o mmj. o " "šedé zóně" mezi právem a ekonomikou". viz http://toc.nkp.cz/NKC/201010/contents/nkc20102086478_1.pdf.

Více se nám bohužel k Vašemu dotazu nepodařilo dohledat, např. kdo a kdy toto spojení prvně použil, zda má český původ, atd. S těmito dotazy by Vám mohla pomoci Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/).

Projitá literatura:
* Příruční slovník jazyka českého. V Praze: Státní nakladatelství, 1935-1957. 9 sv.
* Červená, Vlasta, ed. et al. Slovník české frazeologie a idiomatiky. [Sv. 2], Výrazy neslovesné. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 511 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2013 12:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu