šedá literatura

Text dotazu

Jsem studentkou v oboru informačních systémů a služeb a dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o pomoc při hledání podkladů pro svou maturní práci na téma "šedá literatura". Bohužel v našich místních menších knihovnách neexistují žádné podklady ve fyzické podobě. Proto se na Vás obracím s prosbou pro zaslání odkazů na dokumenty. Předem děkuji. Přeji Vám pěkný nový rok 2009.

Odpověď

Dobrý den, dokumenty zabývající se tématem šedé literatury si můžete vyhledat např. v databázi KKL - katalog Knihovny knihovnické literatury NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/kkl). Jedná se zejména o články z periodik (z nichž některé jsou také dostupné na internetu), která budou jistě k dispozici i v některé z větších knihoven ve Vašem kraji. Přehled těchto knihoven můžete získat použitím portálu Knihovny.cz (http://www.knihovny.cz) v části Kde je moje knihovna kliknutím na mapu Zlínského kraje. Je také možné vyhledat knihovny pouze v konkrétním městě nebo hledání omezit na určitý typ knihoven.

Pro příklad uvádíme několik dokumentů, další si můžete v bázi KKL vyhledat zadáním spojení šedá literatura (šedá AND literatura) do pole předmět nebo název, můžete použít i znaménko ? pro pravostranné rozšíření výrazu, např. šed? and literatur?.

1) PAPÍK, Richard. [Šedá literatura]. In: Infocus. -- ISSN 1211-0892. -- roč. 1, č. 5 (1995), s. 142.

2) NOVÁK, Petr.  Šedá literatura a její význam pro uživatele informačních služeb v ČR. In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 60, č. 5(2008), s. 147-149. Dostupný z WWW: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/rocnik-2008/05-2008/tema-seda-literatura-a-jeji-vyznam-pro-uzivatele-informacnich-sluzeb-v-cr-41-153.htm

3) Šedá literatura - informační zdroj s velkou budoucností. In: I '96. -- ISSN 0862-9382. -- roč. 38, č. 2 (1996), s. 51.

4) NOVÁK, Petr. Šedá literatura jako zdroj odborných informací [elektronický zdroj]. In: Sborník prezentací a příspěvků z konference IKI 2008 – Informace, konkurenceschopnost, inovace [online]. -- Praha: Česká informační společnost, 2008. Dostupný z WWW: http://www.cisvts.cz/UserFiles/File/iki_2008_prezentace/Novak_IKI.ppt

5) MYŠKOVÁ, Petra; PAPÍK, Richard. Šedá literatura v době internetu. In: Knihovny současnosti 2006. -- Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006. -- ISBN 80-86249-41-7. -- s. 279-284. Dostpuný z WWW: http://www.sdruk.cz/sec/2006/sbornik/3-04.pdf

6) PAPÍK, Richard. Zdroje šedé literatury. In: Infocus. -- ISSN 1211-0892. -- roč. 2, č. 11-12. (1996), s. 222-223.

7) PAPÍK, Richard. Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod [elektronický zdroj]. In: Inforum 2000. -- Praha : Albertina icome Praha, 2000. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2000/prednasky/zdrojesedelit.htm.

8) NOVÁK, Petr. Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory. In: Knihovny současnosti 2006. -- Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006. -- ISBN 80-86249-41-7. -- s. 285-306. Přístup též z: http://www.sdruk.cz/sec/2006/sbornik/ .

9) Sivá literatúra vo vedeckých a akademických knižniciach SR / Vyprac. Marta Mandysová. -- 1. vyd. -- Bratislava : Slovenská technická knižnica - Centrum VTI SR, 1996. -- 22 s.

10) Šedá literatura, SIGLE a EAGLE [rukopis] : [Rešerše] / Zprac. Jindřich Pilař. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR - odbor knihovnictví, 1995. Časové vymezení : 1969 - 1995 -- Počet záznamů : 144 (rešerše je dostupná pouze ve studovně Knihovny knihovnické literatury - http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm.

11) HORÁKOVÁ, Libuše. SIGLE : Evropská databáze pro šedou literaturu. In: Informace. -- ISSN 1210-8502. -- č. 1 (1995), s. 4-5.

12) BROŽEK, Ivo. Diplomové práce ve fondech českých knihoven a archivů. In: Knihovny současnosti 2006. -- Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006. -- ISBN 80-86249-41-7. -- s. 314-326. Přístup též z: http://www.sdruk.cz/sec/2006/sbornik/.

13) VLASÁK, Rudolf. Informační dálnice a knihovny. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. -- Praha : SKIP, 1996. -- 116 s. -- (Aktuality SKIP ; sv. 11). ISBN 80-85851-05-9.

14) AUGER, Charles Peter. Information Sources in Grey Literature. -- 4. ed. -- London : Bowker-Saur, 1998. -- 177 s. -- (Guides to Information Sources). ISBN 1-85739-194-2.

Další užitečné informace můžete získat z následujících webových stránek:

* Stránky Národního úložiště šedé literatury - http://nusl.stk.cz

* http://www.lib.cas.cz/download/Seda_lit.ppt

* http://tech.jib.cz/informacni-zdroje/profesionalni-zdroje/seda-literatura

* http://knihovna.vsb.cz/kurzy/uvod/12.html

* http://www.portalstm.cz/seda-literatura.html

* http://www1.cuni.cz/~brt/special/grey.htm

* http://www.csulb.edu/library/subj/gray_literature/ .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.01.2009 11:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu