sebevražda

Text dotazu

Dobry dne, touto cestou Vas prosim o pomoc. Zpracovavam studii na tema socialni deviace, konkretne Sebevrazda a proto vas prosim o doporuceni nejake literatury zamerene na toto tema a bezne dostupne v knihovnach. Dale take o radu, kde sehnat nejake aktualni statistiky. Velice vam dekuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den, tématem sebevraždy se zabývají následující publikace:

* FRANKEL, Bernard; KRANZOVÁ, Rachel. O sebevraždách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 149 s. ISBN 80-7106-234-0.
* DZÚROVÁ, Dagmar; DRAGOMIRECKÁ, Eva. Sebevražednost obyvatel České republiky v období transformace společnosti. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; Psychiatrické centrum Praha, 2002. 78 s. ISBN 80-85561-03-8.
* KOUTEK, Jiří; KOCOURKOVÁ, Jana. Sebevražedné chování: současné poznatky o suicidalitě a její specifika u dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2007. 127 s. ISBN 978-80-7367-349-9.
* MONESTIER, Martin. Dějiny sebevražd: dějiny, techniky a zvláštnosti dobrovolné smrti. Praha: Dybbuk, 2003. 414 s. ISBN 80-903001-8-9.
* MASARYK, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2002. 221 s. ISBN 80-86495-13-2.

Starší publikace:
* RŮŽIČKA, Ladislav. Sebevražednost v Československu z hlediska demografického a sociologického. Praha: Academia, 1968. 155 s.
* VIEWEGH, Josef. K některým problémům motivace bilančního suicidálního jednání. Praha : Academia, 1969. S. 590-603.

Kapitoly věnující se sebevraždám naleznete i v publikacích s tematikou sociální patologie a sociálních deviací, odkazy na další materiály můžete získat i z uvedené použité literatury:
* MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 194 s. ISBN 978-80-210-4550-7.
* KRAUS, Blahoslav; HRONCOVÁ, Jolana a kol. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 325 s. ISBN 978-80-7041-896-3.
* VYKOPALOVÁ, Hana. Sociálně patologické jevy v současné společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 154 s. ISBN 80-244-0337-4.
* KLIMENTOVÁ, Eva; KLIMENT, Pavel. Sociální deviace: studijní texty pro distanční studium. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 130 s. ISBN 80-244-0516-4.

Ve fondu Národní knihovny máme i cizojazyčné publikace o sebevraždách, ale nevíme, zda budou běžně dostupné i v dalších knihovnách. Uvádíme několik příkladů, další dokumenty si můžete vyhledat v elektronickém katalogu NK ČR
- báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) zadáním výrazu sebevražd? do pole předmět.
* MINOIS, Georges. History of suicide : voluntary death in Western culture.
Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2001, c1999. 387 s. ISBN 0-8018-6647-2.
* The international handbook of suicide and attempted suicide. Chichester : Wiley, 2000. 755 s. ISBN 0-471-98367-5.
* HOLINGER, Paul C. Suicide and homicide among adolescents. New York : Guilford Press, c1994. 229 s. ISBN 0-89862-788-5.

Můžete čerpat také z velkého množství článků, které se tomuto tématu věnují. Je možné je vyhledat v bázi ANL - články v českých novinách, časopisech a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl) zadáním výrazu sebevra? do pole předmět. Opět uvádíme několik příkladů:

* ANTONČÍKOVÁ, Marcela. Co znamená sebevražda. In: Psychologie dnes. -- ISSN 1211-5886. -- Roč. 5, č. 3 (1999), s. 8-11.
* HOSKOVCOVÁ, Simona. Imitační chování u sebevražd. In: Psychologie dnes. -- ISSN 1211-5886. -- Roč. 8, č. 10 (2002), s. 4-5.
* KOUTEK, Jiří. Některé charakteristiky suicidálního jednání u dětí a adolescentů. In: Československá psychologie. -- ISSN 0009-062X. -- Roč. 51, č. 1 (2007), s. 72-79.
* MÜLLEROVÁ, Zuzana. Nesnesitelná těžkost bytí. In: Psychologie dnes. -- ISSN 1212-9607. -- Roč. 13, č. 5 (2007), s. 24-26.
* VIEWEGH, Josef. Psychologie sebevraždy. In: Československá psychologie. -- ISSN 0009-062X. -- Roč. 36, č. 3 (1992), s. 226-232.

Cizojazyčné články je možné získat ze zahraničních databází (ve většině případů placených), např. Web of Knowledge - databáze Science Citation Index Expanded a Social Science Ciation Index, EBSCO - databáze Academic Search Complete, ScienceDirect, SpringerLink aj. Všechny zmíněné databáze jsou na základě platného čtenářského průkazu přístupné v Národní knihovně ČR nebo přes vzdálený přístup, viz
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104, pro získání informací o dalších institucích majících k těmto databázím přístup můžete použít např. portál Infozdroje.cz (http://infozdroje.cz).

Statistiky ohledně sebevražd zpřístupňuje na svých stránkách Český statistický úřad (nejaktuálnější informace z r. 2005) - http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/4012-06. Tyto statistiky vyšly i
knižně:
* Sebevraždy v České republice 2001 až 2005. Olomouc : Český statistický úřad, 2006. 59 s. ISBN 80-250-1282-4.
* Sebevraždy (1996-2000) : doplněné vydání. Praha : Český statistický úřad, 2002. 84 s. ISBN 80-7223-713-6.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2008 11:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu