Sdílení nafoceného dokumentu

Text dotazu

Dobrý den,
bylo by v mezích zákona, kdybych sdílela na sociální síti článek z časopisu, který jsem si vyfotila a uložila do mobilu? Nesmí se to, nebo může, ale musela bych nafocený článek ocitovat? Děkuji moc

Odpověď

Dobrý den,

 Zveřejňováním článků, fotografií, uměleckých děl a jiných se zabývá autorský zákon. Podle tohoto zákona dílo tím, že ho umístíte na síť, zveřejňujete (par. 18 odst. 2) - nelze s ním tedy nakládat jako s dílem užitým pro vlastní potřebu. Způsob zveřejnění, který chcete použít  je nezákonný. Bezúplatná zákonná licence (užití díla, které není volné bez souhlasu autora, paragraf 31) se vztahuje na:

 

1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle

b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užité bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu požadovaném konkrétním účelem

c) užije dílo při vyučování pro ilustraci, účel nebo při vědeckém výzkumu, ...

- vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

 Na sociální síti tedy můžete zveřejnit (přepsat) některé pasáže z článku, kterým vytvoříte bibliografické citace.

 

* Z normy ISO 690 citujeme, co je považováno za bibliografickou citaci: " Pro potřeby dokumentu je jako bibliografická citace označován formalizovaný údaj o dokumentu, ze kterého autor čerpá při psaní textu, a jako citace uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu, který odkazuje formou bibliografické citace na zdrojový dokument. Pokud budete potřebovat pomoc se správným citováním, využijte webové stránky: http://www.citace.com/ .

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.09.2014 16:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu