sčítání stromů

Text dotazu

Ráda bych věděla, zda existuje nějaké evidence stromů, resp. zda se sčítají. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, inventarizací lesů České republiky se zabývá Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem: http://www.uhul.cz/ . Inventarizačním šetřením zjišťuje informace o stavu lesa, zejména o porostních zásobách, dřevinné skladbě, zdravotním stavu a funkcích lesů. Výsledky inventarizace jsou shrnuty do tzv. "Zelené zprávy" - poslední byla vypracována v roce 2005:
http://www.uhul.cz/zelenazprava/2005/ZZ_2005.pdf . Neoperuje se zde ovšem s konkrétním počtem stromů, ale hektary zalesněné plochy a procenty. Je ovšem možné, že určitá statistika počtu stromů v ČR v rámci této organizace vypracována je. V této otázce můžete zkusit kontaktovat Oddělení vnějších vztahů a poradenství ÚHÚL: http://www.uhul.cz/ovv/ .
Otázce lesních porostů v ČR se věnuje také:
Ministerstvo zemědělství ČR: http://www.mze.cz/ Lesy ČR:
http://www.lesycr.cz/cs/ Server o lese, lesnictví a životním prostředí:
http://www.lesnictvi.cz/index.php?SESID=9765ac30eafe811ab737ff26d8f0ec31

Evidovány jsou chráněné stromy České republiky. " K 31.12.2005 je v ústředním seznamu uvedeno 5 500 záznamů, z toho solitérních stromů je 3 479, skupin od 2 do 5 jedinců je 645 s celkovým počtem 1717 stromů. Skupin, které čítají nad 5 jedinců je celkem 298 s celkovým počtem více než 17 690 stromů ( u 5 z nich není uveden počet stromů). Naplňování ústředního seznamu není ještě dokončeno. V roce 2005 bylo nově zaevidováno 162 položek databáze památných stromů, ale zároveň bylo 46 položek památných stromů z ústředního seznamu vyjmuto."(
http://www.nature.cz/publik_syst2/ctihtmlpage.php?what=366 ). Evidenci chráněných stromů provozuje centrální pracoviště AOPK ČR Praha:
http://www.ochranaprirody.cz/

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.12.2007 15:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu