sčítání obyvatel - historie

Text dotazu

Dobrý den,
jste úžasní,proto si troufnu i tuto otázku:
Kde bych našel SČÍTACÍ OPERÁTY (jde o jednotlivé osoby)
obcí Dušníky nad Vltavou (Všestudy),Dušníky (Obříství)
 a Zálezlice (o.Mělník) ze sčítání obyvatel v letech
1900 , 1910 a 1921?
Držím Vám (a hlavně sobě) palce a
srdečně zdravím

Odpověď

Dobrý den,
předpokládáme, že si zpracováváte rodokmen a k tomu potřebujete operáty.
Doporučujeme obrátit se na příslušný regionální archiv - Státní archiv Mělník http://www.soapraha.cz/melnik/ nebo i muzea obcí, kde by mohly být např. i kroniky, příp. jiné dokumenty, kde by se údaje, které Vás zajímají, mohly také najít.

Mohl by se Vám hodit následující odkaz https://www.hledanipredku.cz/kde-hledat-scitani-lidu-online nebo další odkaz:
http://soapraha.cz/Aktuality/?id=1116

Pokud Vás zajímá sčítání jako takové (po 'technické' stránce), posílám ukázku z na tu dobu zajímavého postupu sčítání.

Dr. V. SEKERA:
Zpracování výsledků sčítání lidu 1930.
...
Ukončením vlastní akce sčítací započal úkol
SÜS., jenž výsledky sčítání lidu zpracovává a
uveřejňuje ve svých publikacích.
Jakmile okresní úřady shromáždily celý sčí-
tací operát, sestavily podle obecních přehledů t.
zv. okresní přehled a odeslaly s obecními
přehledy ihned SÜS. V době od 20. prosince do
24. ledna došly tyto přehledy a sestaveny tabul-
ky, jež byly počátkem února, tedy za devět ne-
děl ode dne sčítání, vydány tiskem v č. 5—9 Zpráv
Státního úřadu statistického jako »Předběžné vý-
sledky sčítání lidu«. Obsahují ovšem jen tři nej-
hlavnější data: počet přítomných obyvatelů, byto-
vých stran a obydlených domů a to za každý
soudní i politický okres a za každou obec čítající
více než 2000 obyvatelů, kromě toho srovnání s r.
1921...
Materiál byl dopraven v 722 bednách, což
se rovná nákladu plných 12 vagonů. Postup-
ně, jak docházely, byly zásilky hned zhruba revi-
dovány, rozdělovány podle sčítacích obvodův a
ukládány do desek. Během pěti neděl prošlo regi-
straturou přes 2,412.000 archů sčítacích, 915.000
popisných a 1,314.000 domovních, 1,222.000 byto-
vých listů, jež založeny do 21.486 svazků a depo-
novány ve skladištích. Nezůstaly v nich dlouho,
neboť současně s touto prací bylo již započato
s ručním tříděním archů podle státní příslušnosti,
národnosti, náboženského vyznání a nezaměstna-
nosti, spolu s podrobnou revisí jejich obsahu. To-
to předběžné třídění, při němž přezkoušeny údaje
o každé ze 14,732.644 sčítaných osob, bylo za-
hájeno 2. ledna a ukončeno 15. května. Po něm
podobně revidovány a vytříděny bytové listy, ji-
miž byl ve 236 obcích sdružených ve 110 měst-
ských aglomerací proveden soupis bytů.
1. července zahájena druhá etapa prací
o sčítání lidu, a to již výsledků definitivních, tak
zvaným vyznačováním. Veškeré slovní úda-
je na arších jest totiž třeba nejprve převésti v čí-
selnou soustavu, vyznačiti číslicemi, aby se mohly
později přenésti dírkováním na děrné štítky, kte-
ré se pak strojově třídí a počítají...

Zdroj: Ročenka Československé republiky. Praha: [s.n), 1932.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.04.2021 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu