Sčítání lidu nebo soupis pražského obyvatelstva

Text dotazu

Dobrý den, kde mohu najít Sčítání lidu nebo soupis pražského obyvatelstva v letech 1930 a zda jsou digitalizované.

Odpověď

Dobrý den,

Soupis literatury popisující výsledky sčítání lidu z roku 1930 je možné najít na stránkách Českého statistického úřadu (viz https://www.czso.cz/csu/sldb/bibliografie_1930). Stěžejní knižní řada "Sčítání v Republice československé ze dne 1. prosince 1930" je digitalizovaná a některé díly jsou k nalezení např. v Národní digitální knihovně Z dostupných dílů je však pouze jeden přístupný pod licencí DNNT (dostupný po přihlášení účtem zapojené knihovny).

V Národní digitální knihovně je dostupný také "Statistický lexikon v zemi České", založený na sčítání lidu z roku 1930, který je dostupný veřejně bez nutnosti přihlašování, viz https://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:cfd287b0-3139-11eb-9146-005056825209

Můžeme ještě doplnit záznamy jednotlivých zdigitalizovaných zdrojů. Nejsou zdigitalizované všechny díly řady Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930, ale další jsou právě v procesu digitalizace.

Aktuálně je možné si dokumenty zapůjčit k prostudování v NK ČR v Klementinu, kde je také umožněn přístup k Digitální knihovně Kramerius.

Zdigitalizované díly, dostupné z terminálů v NK ČR:

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930, Díl I: Růst, koncentrace a hustota obyvatelstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání. Praha: Státní úřad statistický, 1934. 55, 205 s. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e7d29b40-8923-11e8-bb44-5ef3fc9ae867

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930, Díl II. Část 2: Povolání obyvatelstva. Povolání podle věku a rodinného stavu, povolání podle velikosti místa pobytu, objektivní povolání, veřejní zaměstnanci, vedlejší povolání, nezaměstnanost. Praha: Státní úřad statistický, 1935. 46, 419 s. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:15296784-6fcf-43e1-8b83-46868686067d

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930, Díl II. Část 3: Povolání obyvatelstva. Povolání a sociální rozvrstvení obyvatelstva podle národnosti (také cizinců) a podle náboženského vyznání. Praha: Státní úřad statistický, 1935. 36, 256 s. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:5fb24494-8cb3-45b9-bcb1-05821da55048

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930, Díl IV. Část 1: Počet dětí živě narozených v posledním manželství. Praha: Státní úřad statistický, 1936. [ii], 222 s. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:0866af82-963e-4710-92c6-0b1563466cdf

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930, Díl IV. Část 2: Domácnosti a rodiny. Praha: Státní úřad statistický, 1938. 35, 127 s. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:8e5943cd-4c1e-4199-9a4a-efc3c4a9c5c6

Zatím nezdigitalizované:

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl II, Povolání obyvatelstva. Část I, Druhy, skupiny a třídy hlavního povolání, poměr k povolání a sociální příslušnost, třídy vedlejšího povolání. Praha: Státní úřad statistický, 1934. 54, 407 s. Československá statistika. Řada VI, Sčítání lidu; sv. 104, seš. 8.

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl IV. Část 3, Plodnost manželství. Konkubináty. Praha: Státní úřad statistický, 1938. [III], 459 s. Československá statistika. Ř. VI, Sčítání lidu; sv. 153, seš. 14.

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl III, Ostatní data demografická, Vnitřní stěhování, tělesné vady, znalost čtení a psaní, cizinci. Praha: Státní úřad statistický, 1937. 16, 271 s. Československá statistika. Ř. VI, Sčítání lidu; sv. 146, seš. 11.

Volně dostupný zdroj:

Ministerstvo vnitra a Československo.. Statistický lexikon obcí v zemi České: úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. : vydán ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930. Praha: Orbis, 1934. xxiv, 613 s. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:cfd287b0-3139-11eb-9146-005056825209 

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.06.2022 10:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu