Sčítání lidu 1921 v politickém okrese Litovel

Text dotazu

Jaké bylo národnostní složení obyvatel politického
okresu Litovel podle sčítání lidu v roce 1921?

Odpověď

Dobrý den,

podle "Chytilova úplného adresáře Moravy a Slezska" z roku 1924 se politický okres Litovel skládal ze soudních okresů Litovel a Konice. Předpokládáme, že tento stav platil i během sčítání obyvatelstva v roce 1921.

K 15. únoru 1921 žilo v soudní okrese Litovel 26481 československých státních příslušníků, z toho se jich 25944 přihlásilo k československé národnosti, 5 k ruské (velkoruská, ukrajinská nebo karpatoruská), 520 k německé, 1 k maďarské, 4 k židovské, 3 k polské, 2 k jihoslovanské (srbská, chorvatská nebo slovinská) a 2 k jiné národnosti. Dále žilo v soudním okrese Litovel 120 cizích státních příslušníků, 59 z nich při sčítání uvedlo československou národnost, 19 ruskou, 22 německou, 1 maďarskou a 19 polskou.

Zajímavá je státní příslušnost těchto 120 cizinců (38 státních příslušníků Rakouska, 2 Německa, 61 Polska s východní Haličí, 4 Království Srbů, Hrvatů a Sloviců, 1 Švýcarska, 13 SSSR, 1 byl občanem státu lokalizovaného mimo Evropu a Severní Ameriku). Celkem tedy žilo v soudním okrese Litovel v době sčítání obyvatelstva 26601 osob.

Soudní okres Konice byl podle výsledků sčítání méně lidnatý než soudní okres Litovel, oproti litovelskému soudnímu okresu zde však byla početnější skupina obyvatel s německou národností. K 15. únoru 1921 žilo v soudním okrese Konice 22503 československých státních příslušníků, z nich se 18123 osob hlásilo k československé národnosti, 4 k ruské (velkoruská, ukrajinská, karpatoruská), 4372 k německé, 1 k židovské a 3 k polské. Cizích státních příslušníků zde žilo 29 (20 československé národnosti, 5 německé, 1 polské, 1 jihoslovanské a 2 jiné národnosti). Podle státní příslušnosti představovalo těchto 29 cizinců občany Rakouska (11), Polska s východní Haličí (10), SSSR (5) a po jednom Německa, Maďarska a Království Srbů, Hrvatů a Sloviců. Celkem tedy v době sčítání žilo v soudním okrese Konice 22532 osob.

Pokud by Vás zajímaly i výsledky sčítání v jednotlivých obcích politického okresu Litovel (statistika uvádí národnost, náboženství a pohlaví), pak bychom Vám doporučili prostudovat publikaci "Statistický lexikon obcí".

použité zdroje:

* CHYTIL, Alois. Chytilův úplný adresáře Moravy a Slezska. Sv. 1, část 1, Morava. Praha : [nákl.vl.], 1924. 30, 1870 s.

* Statistický lexikon obcí na Moravě a ve Slezsku : úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dub. 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. : vydán min. vnitra a stát. úř. statist. na zákl. výsledků sčítání lidu z 15. února 1921. V Praze

: Státní úřad statistický : Bursík a Kohout [distributor], 1924. xxii, s. 53-55,58-59. (Statistický lexikon obcí v republice Československé. 2, Morava a Slezsko).

* Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921. I. díl. Praha : Státní úřad statistický : Bursík & Kohout [distributor], 1924. s. 33 (Tab. IV. Českoslovenští státní příslušníci podle národnosti. Úhrnný počet cizozemců), 67 (Tab. VIII Cizozemci podle státní příslušnosti), 77 (Tab. IX Cizozemci podle národnosti).

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.03.2011 12:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu