sčítací operáty pro město Skuteč

Text dotazu

Kde se nachází sčítací operáty r. 1850-1910 pro
město Skuteč, okr. Chrudim?
V SOkA Chrudim se nenachází.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo přímo identifikovat, ve kterém archivu jsou uložené sčítací operáty města Skuteč. Sčítací operáty z let 1857, 1869, 1880, 1900, 1910 a 1921 by měly být součástí písemností okresních archivů, konkrétně úřadů. Popisné archy bývají uspořádány abecedně podle soudních okresů, v rámci obcí pak podle čísel popisných. Písemnosti okresních úřadů nejsou zachovány v úplnosti a rozsahy ztrát nelze obecně vyjádřit.

Skuteč náležela v roce 1850 do okresu Skuteč, v letech 1869, 1880, 1890 a 1900-1930 pak do okresu Vysoké Mýto, a to pod názvem Skutče (1850, 1869, 1890) nebo také Skuč (1880). Doporučili bychom Vám proto také kontaktovat Státní okresní achiv Ústí nad Orlicí (http://195.113.185.42/usti/index.htm ), kde je uložen fond "Okresní úřad Vysoké Mýto". Podle popisu fondu v databázi Archivní fondy a sbírky v České republice by jeho součástí měly být i informace ze sčítání lidu, k těmto dokumentům je zpracován i speciální inventář. Podrobnější popis fondu naleznete ve zmíněné databázi (http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx , databáze - http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php ), do pole "Původce fondu" stačí zadat dotaz Okresní úřad Vysoké Mýto. Obdobně je v SOkA Chrudim uložen fond "Okresní úřad Skuteč" z let 1855-1868, který jste pravděpodobně prošel. Více podrobnějších a odbornějších informací by Vám nejspíše mohli poskytnout přímo pracovníci archivu.

použité zdroje:

* Sborník učebních textů kurzu pro začínající rodopisce. V Praze : Česká genealogická a heraldická společnost, 2005. s. 83. ISBN 80-239-7816-0.

* Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. II.díl. Praha : Český statistický úřad, 2006. s. 476. ISBN 80-250-1311-1.

* Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970. Díl II, Svazek 1. Praha : Fed. stat. úřad : SEVT, 1978. s. 483.

* http://www.genea.cz/informace/stara-genea/genealogicka-prirucka/#kap21

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2009 11:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu