sběrné vojenské tábory

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mne, zda existuje nějaký přesný přehled o počtu a lokalizaci
sběrných vojenských táborů, zřizovaných v období května 1945 Americkou
armádou na území dnešního Karlovarského kraje? Některé byly zmíněny v
publicistickém seriálu "Hledání ztraceného času..", ale jejich lokalizace
nebyla, vzhledem chybějícím údajům amerických vojenských filmařů, zcela
přesná. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

Ve fondu Národní knihovny ČR se bohužel nenachází dokumenty, které by obsahovaly přesné informace k Vašemu dotazu. Jako nejrelevantnější se zdají být následující knihy:

* Soupis archivních pramenů k dějinám Němců v České a Slovenské republice.Díl 8-10. Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, [ca 1995].153 s.

Obsah knihy: díl 8. Internační tábory a sběrná střediska - díl 9. Archivní sbírky - díl 10. Ostatní.

Pozn.: Ke konci roku 1945 se ustálily tři typy táborů - internační (pro osoby, které měly být mimořádnými lidovými soudy souzeni pro činy dle retribučního dekretu č. 16/1945 Sb.), sběrné (v těch byli soustřeďováni Němci před odsunem) a pracovní (pro ty, kteří byli přiděleni na práce dle dekretu č. 71/1945 Sb).

U táborů a středisek bohužel není uvedeno, zda se jednalo o americké tábory.

Příkladem Vám uvádíme popisy některých sběrných středisek:

Název fondu: Sběrné středisko Bochov

Kód archivu: 301

Signatura:

Inventární číslo:

Číslo kartonu:

Časový rozsah: od roku: 1945 do roku 1947 Fyzický rozsah: neuveden

Název fondu: Sběrné středisko Bílý Dvůr v Jáchymově 1945 Kód archivu: 301

Signatura:

Inventární číslo:

Číslo kartonu:

Časový rozsah: od roku: 1945 do roku 1949 Fyzický rozsah: neuvede

Název fondu: Pracovní a Sběrné středisko Karlov I.

Kód archivu: 301

Signatura:

Inventární číslo:

Číslo kartonu:

Časový rozsah: od roku: 1945 do roku 1949 Fyzický rozsah: Běžné metry...celkem 5,39 Archivní pomůcka: inventární seznam

Ke konci části věnované internačním a sběrným táborům je k dispozici též anotace s podrobnějšími údaji o fondu.

Druhou knihou je publikace STANĚK, Tomáš. Tábory v českých zemích 1945-1948. Vyd. 1.. Šenov u Ostravy : Tilia, 1996. 263 s. ISBN 80-902075-3-7. Přestože není v možnostech služby Ptejte se knihovny podrobněji procházet knihy, zběžným listováním se domníváme, že by kniha pro Vás mohla být velmi přínosná. Obsahuje podrobné informace o táborech, podmínkách v nich, společenské a politické situaci a statistické informace z táborů či jednotlivých okresů. Přesný počet a lokaci amerických sběrných táborů na Karlovarsku jsme zde však nenašli.

Záznamy obou těchto knih naleznete v Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/F ), kde také naleznete informaci o jejich dostupnosti v českých knihovnách. Jestliže jste čtenářem NK ČR a máte zájem o zapůjčení knih z našeho fondu, pro objednání využijte online katalog NKC na téže adrese.

Další procházené knihy o konci 2.světové války v západních Čechách, o pobytu amerických vojsk na tomto území a o situaci Němců na/po konci války bohužel nepřinesly žádné výsledky. Informace byste mohl získat také v některých dobových periodikách, případně sbornících z dané oblasti, např.:

* Historický sborník Karlovarska. [Uspořádal Milan Augustin]. Karlovy Vary : Státní okresní archiv, 1993- . -- sv. Jednotlivé svazky mají ISBN.

* Jednota : týdeník KSČ Karlovarského kraje. V Karlových Varech : Krajský výbor Komunistické strany Československa, [1946-1954].

Informace a dokumenty jsme dohledávali v následujících zdrojích:

Na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ :

* SKC - Souborný katalog ČR

* NKC - online katalog Národní knihovny ČR

* ČNB - Česká národní bibliografie

* ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících: Zde jsme našli článek, ve kterém byste se mohl dozvědět bližší informace, příp. odkazy na další zdroje: STANĚK, Tomáš. Tábory v českých zemích v letech 1945-1948 : Vstupní úvahy k výzkumnému projektu. Slezský sborník. Roč. 92, č. 3-4 (1994), s. 243-253. ISSN 0037-6833.

* Digitální knihovna Kramerius - http://kramerius-info.nkp.cz/ .

Ve výše uvedených katalozích jsme některé knihy procházeli, ale bohužel se neukázaly jako relevantní Vašemu dotazu, např.

* BARTOŠEK, Karel. Američané v západních Čechách v roce 1945. 1. vyd.. Praha : Mladá fronta, 1953. 219, [4] s. : [26] s. obr.

* GUBIČ, ZDENĚK. Jasné slovo o minulosti : česko-německé vztahy - fašismus a antifašismus na Karlovarsku 1933-1945. V Karlových Varech : Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, c1997. 91 s., [16] s. ISBN 80-238-2771-5.

* STANĚK, Tomáš. Retribuční vězni v českých zemích : 1945-1955. Vyd. 1.. Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. 248 s. ISBN 80-86224-33-3.

* V amerických zaisťovacích táboroch : z denníkov Konštantína Čulena (6. jún 1945 - 30. apríl 1946). Na vydanie pripravili František Vnuk, František Michalovič. 1. vyd.. Martin : Matica slovenská, 2008. 254 s. ISBN 978-80-7090-874-7. a další.

Vaše téma je spíše určeno pro hlubší vědecké bádání v archivech, Národní knihovna nemá bohužel k takto specifickým dotazům vhodné materiály. Velmi cenným zdrojem informací by mohl především být - a také Vám jej vřele doporučujeme - Archiv bezpečnostních složek (http://www.abscr.cz/ ). Archiv vlastní fond Vězeňství a tábory nucených prací - konkrétně Sběrné, internační, pracovní tábory a tábory nucených prací, viz http://www.abscr.cz/cs/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-j1 . Podmínky badatelské činnosti naleznete na adrese http://www.abscr.cz/cs/pro-verejnost .

S dotazem se můžete také obrátit se na Vojenský historický ústav, zda v jejich fondu nejsou dokumenty, které by byly více relevantní Vašemu dotazu, kontaktní informace naleznete na adrese http://www.vhu.cz/cs/stranka/knihovna---rsf/Zakladni-informace/ ; http://www.vhu.cz/cs/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.01.2011 14:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu