Sběr klikoroha

Text dotazu

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych věděla, z jakých důvodů a za jakých podmínek se v minulosti, zřejmě před druhou světovou válkou či po ní, resp. v minulém století sbíral brouk klikoroh? Prý to byl i přivýdělek. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu usuzuji, že Vás zajímá klikoroh borový. Existují i další druhy klikorohů, např. smrkový, devětsilový nebo skvrnitý, které se zdaleka nevyskytují tak často a nejsou hrozbou pro naše lesy. Klikoroh borový (Hylobius abietis L.) však patří mezi významné lesní škůdce mladých borových porostů. Dospělí jedinci napadají mladé stromky (borovice) nejčastěji v lesních školkách, na holosečných pasekách a monokulturách s novou výsadbou. V případě přemnožení mohou poškodit i starší stromy.

Tzv. ruční sběr neznamená sbírání jednotlivých jedinců, ale pokládání lapacích kůr nebo lapacích polen, ze kterých byli brouci sbíráni v pravidelných intervalech, v čase přemnožení denně nebo i vícekrát denně, a to od jejich objevení se až do zmizení, tedy přibližně od května do července.

S klikorohem lesníci bojovali již odedávna, s tím, jak se rozšiřovalo pěstování borovice lesní. O ručním sběru se zmiňují již autoři v 19. století, autoři na začátku 20. století se zabývali zvyšováním atraktivnosti lapacích kůr pomocí terpentýnového nátěru. V roce 1924 upozorňuje prof. Komárek, že metody lapání dospělců klikoroha mají význam jako kontrola, ale nelze tímto způsobem redukovat jeho stav. Komárek píše také: „Do korun brouk vylétá v noci, aby zde hlad svůj ukojil. Dospělý Hylobius jest neobyčejně žravý a doma chované exempláře nebylo možno v Praze takřka uživiti.“

V časopisu Háj z r. 1942, roč. 19, č. 1 na str. 250 lze najít zmínku o tom, že hajní po 3 měsíce denně vybírají 12-18 litrů klikorohů z lapacích příkůpků (https://www.digitalniknihovna.cz/uzei/view/uuid:f889e416-3f7f-497f-a461-044625d7b200?page=uuid:f0fd2e8a-226f-11ea-acbe-001999480be2&fulltext=sb%C4%9Br%20klikoroh). Na téže stránce se píše o platbě 5 krejcarů za litr sebraných chroustů, o platbách za sběr klikorohů se nepodařilo nalézt žádné informace.

Sběry klikorohů v lapacích kůrách a lapacími poleny jako kontrolní a obranná metoda přečkaly i první insekticid Hylarsol (arzénový přípravek), teprve po druhé světové válce se od nich začíná upouštět. V 60. letech je metoda ručního sběru již považovaná za zastaralou, neekonomickou a málo spolehlivou. Je nahrazována moderními chemickými způsoby ochrany a obrany.

Metoda sběru klikoroha borového v lapacích kůrách byla nejen pracná, vysoce náročná na časové vytížení pracovních sil (sběr jednoho klikoroha stál v ČSSR v roce 1960 13 haléřů, v roce 1961 již 14 haléřů), ale také značně nejistá, s těžko postižitelným celkovým efektem. Proto byla i její ekonomická stránka značně problematická. (Novák, 1964)

Sběr klikoroha se v současné době provádí už jen kvůli kontrole počtu škůdců, nikoli z důvodu redukce jeho populace – na tu se užívají chemické prostředky. Základní informace o klikorohu borovém, zpracované odborníky z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i, útvaru Lesní ochranné služby, jsou ke stažení na http://www.silvarium.cz/images/letaky-los/2009/2009_klikoroh.pdf .

Použité zdroje

Hlavní zdroj informací:
NOVÁK, Vladimír a Božena TREMMLOVÁ. Přemnožení klikoroha borového (Hylobius abietis L.) v ČSSR a rozbor současných obranných a ochranných opatření. Lesnický časopis. Ústav vědeckotechnických informací MZLVH, 1964, 10(7), s. 659-678.
Další zdroje informací:
KOMÁREK, J. Několik dat z biologie klikoroha (Hylobius abietis) na Slovensku. Lesnická práce. 1924, 3, (7), s. 370-373.
NECHLEBA, Alois (1925): Vybrané kapitoly z lesní ochrany. Lapáky na kůrovce a klikorohy. Lesnická práce. 1925, 4 (7), s. 358-370.
MRÁČEK, Zdeněk a Petr Šrůtka. Stav znalostí o možnostech obrany proti klikorohu borovému (Hylobius abietis L.) v zemích Evropy. Zprávy lesnického výzkumu. 1984, 29 (2), sl 21-25.
MODLINGER, Roman a Miloš KNÍŽEK. Klikoroh borový Hylobius abietis (L.). Lesnická práce. Příloha. 2009, 88 (10), s. I-IV. Dostupné také na http://www.silvarium.cz/[…]/2009_klikoroh.pdf
časopis Háj, roč. 19 z roku 1942 v Digitální knihovně https://www.digitalniknihov[…]226f-11ea-acbe-001999480be2

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - knihovna

Datum zadání dotazu

22.06.2022 20:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu