Šárka

Text dotazu

Hledám nějaké bližší údaje o mýtické Šárce z českých pověstí - tedy z pověsti o Ctiradovi a Šárce. Lze někde zjistit, jestli má tato postava reálný základ a jak byl v pozdějších dobách tento příběh podáván v lidové i jiné kultuře?

Odpověď

Dobrý den, Šárka je opravdu pouze mýtickou postavou. V původním Kosmově líčení pověsti O Dívčí válce není postava Šárky vůbec uvedena. V jeho podání jde o krátkou pověst, která popisuje boj (hru) mezi ženami a muži. V současné době převažuje názor, že se jedná o zaznamenání obřadu nějakého jarního či letního svátku. Nápadná je také podobnost s antickou pověstí o Amazonkách.
Palacký předpokládal, že se jedná o etymologickou pověst, která vysvětluje původ jména hradu Děvín. Šárka, Ctirad, Vlasta a další postavy dívčí války byly do příběhu zakomponovány až o dvě století později v Dalimilově kronice. Pověst dále rozpracoval Přibík Pulkava z Radotína, letopisec Karla IV. Definitivně ji dotvořil roku 1541 Václav Hájek z Libočan. Příběh Šárky a Ctirada byl inspirující pro lidové vypravěče i české umělce - např. Bedřicha Smetanu, Josefa Myslbeka, Juliuse Zeyera, Jaroslava Vrchlického, Zdeňka Fibicha a Aloise Jiráska.

Některé příběhy a hry na motivy příběhu Šárky a Dívčí války:
* Vlasta a Šárka, vůdkyně českých Amazonek : romantický příběh z dávné starověkosti. V Pardubicích : Nákladem V. Pospíšila, 1864.
* ČECH, František Ringo. Dívčí válka. Praha : Eminent, 1999. ISBN 80-85876-82-5.
* VOLENSKÁ, Marta. Šárka : (Dívčí válka). [Rakovník] : Otta, [19--].

(Online katalog Národní knihovny ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc)

Použitá literatura:
 * HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. První díl, [Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku]. 3., upr. vyd. Praha : Baronet, 1995. ISBN 80-85890-47-X.
 * NEJEDLÝ, Zdeněk. Staré pověsti české jako historický pramen. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1953.
 * KARBUSICKÝ, Vladimír. Nejstarší pověsti české : fantazie - domněnky - fakta. 2., rozš. vyd. Praha : Mladá fronta, 1967.
 * CINERT, Jan. Bylo to jinak : jiný výklad mytologie : nový pohled na Staré pověsti české : skutečný příběh knížete Václava. 1.vyd. Praha : Jan Cinert, 2008. ISBN 978-80-254-3420-8.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.04.2009 14:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu