samorodičovství - výchova dětí, problémy.

Text dotazu

Dobrý den,
chystám se psát bakalářskou práci na téma výchova dítěte v problémové rodině se zaměřením na rodinu s jedním rodičem a potřebovala bych poradit s literaturou popřípadě zda je možnost dostat se k nějakým statistikám ohledně samorodičovství. Zatím mám od J. Možného Moderní rodiny a od O. Matouška rodina jako instituce a vztahová síť.

Odpověď

Dobrý den,
knihy nejlépe dohledáte prostřednictvím katalogů, které jsou volně dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F/, jedná se především o Souborný katalog ČR (báze SKC) či katalog Národní knihovny (báze NKC).
Na téže adrese naleznete bázi ANL, která obsahuje výběrově  záznamy článků z českých periodik od r. 1991.
Při hledání vhodných titulů doporučujeme zkoušet více variant zadání předmětových hesel a jejich kombinaci. Příkladem uvádíme: výchova, děti, neúplná rodina, rodičovství, single parent, apod. Pro získání více výsledků můžete využít zástupný znak *, který Vám umožni pravostranné rozšíření slova, např. výchov* bude nalezeno výchova, výchovy, výchovné apod.
Vřele Vám doporučujeme knihu "Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích" - zde naleznete kapitoly o samoživitelství či grafy např. "Typy rodin samoživitelů se závislými dětmi ve vybraných evropských zemích".

 Dále Vám uvádíme příklad vyhledaných záznamů ze Souborného katalogu ČR.
* HAMPLOVÁ, Dana et al. Děti na psí knížku?: mimomanželská plodnost v ČR. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007. 155 s. ISBN 978-80-7330-128-6.
* HORÁKOVÁ, Blažena. Dlouhodobá nezaměstnanost samoživitelek [rukopis]. 2007. 105 l.
Pozn. Plný text diplomové práce je dostupný na adrese http://is.muni.cz/th/62584/fss_m/
* BAYEROVÁ, Zuzana. Specifika výchovy dětí v neúplné rodině [rukopis]. 2007. 81 l.
Pozn. plný text diplomové práce je dostupný na adrese http://is.muni.cz/th/55674/pedf_m/
* KUCHAŘOVÁ, Věra. Rodina a zaměstnání: (deskriptivní fáze analýzy). V., Neúplné rodiny. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2007. 57, 8 s. ISBN 978-80-87007-65-5.
* PETROVÁ, Iva. Neúplné rodiny v současných společenských podmínkách: výzkumná zpráva. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. 44, iii s. ISBN 80-238-1198-3.
* LHOTSKÁ, Věra a PETROVÁ, Iva. Ekonomická situace neúplných rodin. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1996. 35 s. ISBN 80-238-3787-7.
* MÁROVÁ, Zdeňka, RADVANOVÁ, Senta a MATĚJČEK, Zdeněk. Výchova dětí v neúplné rodině. 2. vyd. Praha: SPN, 1977. 120 s. Knihy pro rodiče.

 V Souborném katalogu můžete nalézt mnoho dalších knih, některé z nich mohou obsahovat i Vámi požadované statistické údaje.

 Dále by pro Vás zajímavých zdrojem mohly být licencované online databáze, které obsahují záznamy a často také plné texty článků ze zahraničních odborných periodik. Pro uživatele NK ČR jsou předpláceny databáze, jejichž přehled naleznete na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. Jelikož jste studentkou vysoké školy, doporučujeme Vám zeptat se v knihovně vaší fakulty, k jakým online licencovaným zdrojům má přístup a využít je.

Výše uvedený seznam literatury je pouze orientační, jelikož student by si měl literaturu k vysokoškolské práci dohledat sám a dokázat tak svoji schopnost práce s informačními zdroji. Doufáme, že uvedená literatura pro Vás bude zajímavá a doporučení  pro další hledání užitečný.

Jako zdroj statistických informací je v České republice nejrelevantnější Český statistický úřad (http://www.czso.cz/), který některé statistiky, grafy apod. zveřejňuje volně na svých stránkách. Nejedná se však o všechna data, která úřad zpracuje. Domníváme se však, že potřebné informace naleznete i v knihách a odborných článcích.

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.03.2015 12:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu