sakristie

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s výslovností slova sakristie jako [zákristie].
Je k tomu nějaký důvod? Je to kodifikováno? Je to jen tolerováno? Je správnější vyslovovat to jako [sakristie]?

Odpověď

Dobrý den, pro zodpovídání dotazů z české gramatiky využíváme většinou Internetovou jazykovou příručku https://prirucka.ujc.cas.cz/.
Podle této příručky jsou možné obě varianty, viz:
zákristie
lze i: sakristie
rod: ž.
příklady: zákristie kostela sv. Martina; zákristii krášlí unikátní dřevořezba Heslové slovo bylo nalezeno také v následujících slovnících: Akademický slovník cizích slov (ASCS), Slovník spisovné češtiny (SSČ), Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) ASCS sakristie [-ty-], zákristie, -e ž <l> círk. vedlejší chrámová místnost přidružená ke kněžišti, sloužící k úschově bohoslužebných předmětů (knih, rouch aj.) a k oblékání kněze; sakristiový, zákristiový příd.
zákristie ↑ sakristie
SSČ
sakristie [-ty-], zákristie [-ty-], -e ž <l> vedl. chrámová místnost pro bohoslužebné předměty SSJČ zákristie [-ty-], zakristie (Prav.), -e (†zakrišta, -y, Wint.) ž. ob. sakristie (círk.): u zákristie zacinkal zvonek (Vrba) Další zdroj:
sakristie [sakristyje] ž. cirk. vedlejší chrámová místnost, v níž se uchovávají bohoslužebné předměty a v níž se kněz a přisluhující (ministranti) oblékají do bohoslužebných rouch...

Zdroj: KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha: SPN, 1983. s. 628. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:9756f0a0-d589-11e3-94ef-5ef3fc9ae867

Méně známým příkladem je zákristie (vedle sakristie), staročes. též zákřišť, zákřišta. Podoba se zá- není v etymologických slovnících příliš komentována; vysvětlení kontaminací s verbálním substantivem zakrytí je těžko přijatelné. Obecně rozšířená etymologická interpretace slova vychází z předložkového spojení za Kristem. Sémantickou motivaci bychom snad mohli vidět v tom, že zákristie je oddělena od oltářního prostoru, je tedy jakoby „za Kristem“ přítomným podle katolické věrouky ve svatostánku umístěném většinou právě v blízkosti oltáře. Takto výrazná sémantická souvislost však u lidové etymologie ani není nutná, může jít o pouhé fonetické připodobnění...
Zdroj: REJZEK, Jiří. Lidová etymologie a česká náboženská terminologie Naše řeč, volume 78 (1995), issue 5, pp. 239-242
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=7268

S tímto dotazem bychom Vám doporučili se obrátit se na odborníky v Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.05.2022 15:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu