S křížkem po funuse

Text dotazu

Dobrý den,
jaký je prosím etymologický původ rčení "s křížkem po funuse"?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
úsloví S křížkem po funuse je známo , používá se  s podobným významem i v jiných jazycích, např. latinské úsloví Post bellum auxilium. - Pomoc po válce (lidově: s křížkem po funuse).
...přichází s křížkem po funuse - pozdě, post festum

Zdroj: Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1937-1938. D. II. K-M.

Přijít s křížkem po funuse a podobné: Pozdě bycha honit. Přijít s omáčkou po mase….německy: Zu spät ist zu spät.; anglicky: After meat, mustard.; francouzsky: Apres le diner, la moutarde.; latinsky: Post festum venire.; rusky: Posle užina gorčica.

Zdroj: BACHMANNOVÁ, Jarmila, SUKSOV, Valentin. Jak se to řekne jinde. Česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky. Praha: Universum, 2007.

V čele  pohřbu, jako první, nesl ministrant křížek. Musel  tam být a musel přijít včas. Kdyby přišel pozdě nebo bez kříže, nemohl by se konat pohřeb.
Rčení jsou velmi starého původu a díky své obraznosti mohou vypovědět hodně o hospodářské, politické i kulturní minulosti národa. Dominantní úlohy hrají mezi rčeními ta, která jsou nějakým způsobem spjata s přírodou a venkovským životem obecně (např. mlátit prázdnou slámu, být jako kůl v plotě, pamatovat na zadní kolečka...). Další rčení souvisejí s náboženstvím (např. přijít s křížkem po funuse)...
Rčení obvykle víc odrážejí minulost, než přítomnost .

Zdroj: Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 1, Josef Zubatý, článek Kvinde "Rým (anebo asonance, což je lidovému sluchu jedno) vůbec má veliký význam v ustalování lidových průpovědí.

Jen pro rým říkáme na př. »pro pána Jána«, nebo »kýž tě konopiště«, nebo o boháči, že »má peněz jako želez«. My říkáme o člověku, který se v něčem opozdil, že jde po funuse s křížkem; Slovák zase jen pro rým mu řekne »pozde, milý drozde« (a odtud pochází i pouhé oslovení bez rýmu »milý drozde« s významem asi našeho »holenku«).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.12.2012 12:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu