rytmus ve verších

Text dotazu

Mohli byste mi, prosím, určit rytmus ve verších první sloky Erbenovy Kytice? Osobně si myslím, že se jedná o trochej, ale na internetu jsem našla, že první slabika je nepřízvučná (jamb). Tak nevím k čemu se klonit. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dotaz tohoto typu byste měla spíš směrovat např. na Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/cs/. Z našich zdrojů odpověď na Vaši otázku dávají jen internetové odkazy, ale jejich správnost neověřujeme.

Kytice obsahuje šest slok po čtyřech verších s využitím střídavého rýmu (abab).

Počet slabik se v jednotlivých verších pravidelně střídá. Metrum první sloky: "Zemřela matka a do hrobu dána, " - daktyl; "siroty po ní zůstaly," - daktylotrochej; "i přicházely každičkého rána a matičku svou hledaly." - jamb. Metrum nelze obecně specifikovat, nicméně se nachází ve většině veršů, lze tedy hovořit o sylabotónickém verši.

Čerpáno z: Václav Raida, Kytice - Literární rozbor,  http://amper.ped.muni.cz/~jonas/Jaroska/4A2012/matura/%E8e%9Atina/Liter%E1rn%ED%20interpretace/Va%9Aek/Kytice.pdf.

"...Z lidové poezie (K.J.Erben) poznal a odposlouchal i změny a nepravidelnosti rytmu a i to mělo svůj ohlas v básních Kytice. Dodnes se literární teoretikové nemohou shodnout na tom, v jakém rytmu je Kytice psána. Ale to je právě část jejího kouzla: metrum jejích básní není stereotypní, nechává čtenáři na vůli, jak který verš chce vnímat, zda daktylotrochejsky, trochejsky nebo některé verše jambicky. I to dodává Kytici stálou svěžest, stejně jako, a to především, její jazyk, který je bližší jazyku lidovému než přísně spisovnému...

A proto také Erbenova Kytice nepodléhá rzi času; jest z příliš dobrého kovu a příliš dobře pracována." (Arne Novák, Myšlenky a spisovatelé.) http://www.fatym.com/abcd/k/000151/info.htm, ( autorem příspěvku je Rudolf Havel)

http://www.mojecestina.cz/article/2011011002-druhy-rymu

Střídavý rým je takový rým, ve kterém se sudý verš rýmuje se sudým a lichý verš se rýmuje s lichým. Jinak řečeno rým tvoří 1. verš se 3. veršem a 2. verš se 4. veršem. Vzorcem pro tento rým je pak abab. Například:

Zemřela matka a do hrobu dána, (a)

siroty po ní zůstaly; (b)

i přicházely každičkého rána (a)

a matičku svou hledaly. (b)

(Karel Jaromír Erben: Kytice)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2014 17:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu