Rytířské romány

Text dotazu

Dobrý den,

zajímalo by mě, kolik knižních děl, které můžeme nazvat rytířskými romány/příběhy, vyšlo v českém jazyce. Našel jsem nějaký seznam na anglické Wikipedii pod heslem "Chivalric romance". Našel jsem Příběhy chrabrého rytíře Amadise Waleského, které vydal Odeon a poté Artušovu smrt, kterou vydalo nakladatelství Jota (a předtím vyšel výbor v Odeonu). Nejde mi ovšem již o hledání parodií těchto románů, jakým byl například Cervantesuv Don Quijote. Moc děkuji za každou informaci.

Odpověď

Dobrý den,

ucelený přehled o česky vydaných tzv. rytířských románech nemáme bohužel k dispozici.  Dohledání zcela úplného přehledu takto zaměřených románů za pomoci knihovních katalogů je vzhledem k časté absenci podrobnějších klíčových slov u beletristické literatury (zvláště u  starších záznamů) problematické.

Při sestavování alespoň částečného přehledu literatury s výše uvedeným zaměřením jsme proto vycházely z informací o rytířském románu -  viz heslo níže.

 

"RYTÍŘSKÝ ROMÁN, RYTÍŘSKÁ POVÍDKA

Prozaické útvary od 14. stol. a příznačné pro 15. a 16. stol., kdy se mnohé veršované eposy a další texty veršované rytířské epiky volně převyprávěly prózou tak, aby byly čtenářsky přitažlivé pro široké publikum, k němuž nyní dík knihtisku (1445) mohly pronikat.

Předlohami byla především dvorská středověká literatura, zejména eposy tzv. francouzského cyklu (např. Píseň o Rolandovi), bretonského cyklu (příběhy o králi Artušovi) španělského cyklu (Píseň o Cidovi), dále antického a byzantského cyklu (příběhy o Thébách), franko-burgundského cyklu (Píseň o Nibelunzích).

Dále různé podoby Alexandreidy, veršované i prozaické příběhy o dobývání Troje, pověst o Tristanu a Isoldě aj. Předním autorem rytířského románu se stal Chrétien de Troyes (asi 1131 - 1191), jenž upravil řadu artušovských námětů, např. o Lancelotovi či Percevalovi v románech Lancelot anebo rytíř s károu, Cligés, Perceval, a jako prvý zpracoval do tvaru epické skladby Tristana a Isoldu, po něm tuto látku veršem upravila řada autorů a má i podobu staročeskou (srov. Tristram a Izalda). Latinský veršovaný Román o Tróji napsal v letech 1165 - 1170 Benoite de Sainte-Maure (také Sainte-More). Byl předlohou pro latinské prozaické znění Quida de Columny Trojanská historie ze sklonku 13. stol.), a potom dál pro jiná zpracování (srov. Trojánská kronika).

Látky artušovské legendy, obsažené pův. v latinské kronice Dějiny britských králů (Greofrey z Mounmouthu, asi 1090 - 1155) lákaly kromě Chrétiena de Troyes další autory, jedním z nich byl anglofrancouzský Robert Wace (asi 1100 - 1174, Román o Brutovi), jiným a známějším Wolfram von Eschenbach (1170 - 1220, Parcival). Mezi nevýznamnější Alexandreidy patří skladba Alexandra de Paris z 12. stol, předlohou pro různá národní znění včetně českého (srov. Alexandreida) byl však latinský veršovaný epos Gualtera Castellionského. Původně ovšem slovo "román" znamenalo, že dílo je psáno v národním jazyce (srov. dvorská lyrika), a teprve ve 14. stol. nahrazovala verš próza, a to se značnou libovůlí v zacházení s látkou. Rytířské prozaické romány a povídky ze 14. stol. a později proto se svými předlohami zacházely velice volně, přebíraly z nich to, co bylo zajímavé, a naopak vypouštěly, co bylo příliš spojeno se starším dvorským prostředím středověku a lidovému čtenáři vzdálené. Neznamenají tedy nějaké "převyprávění" či adaptaci, nebo alespoň zdaleka ne vždy, slovo "předloha" proto nemůžeme brát doslova. Nezřídka šlo spíše o podněty, nápady, dílčí epizody apod. Nově vznikající prozaické útvary byly určeny pro širší publikum než někdejší veršovaná epika a počínaly si podle toho.

Staly se tak jedním z prvních případů konzumní (triviální) literatury a objevovalo se v nich takřka vše, čeho si čtenář žádal: dobrodružství, hrdinské činy, statečnost a čest, bitvy, turnaje, rytířské chování k dámám i milostné zápletky, oddaná láska a manželské nevěry, milostné trojúhelníky, úkladné zločiny, složité dějové zápletky, záměny osob, cizí kraje s netušenými rostlinami, zvířaty, nestvůrami, bestiemi, obry, draky apod., které hrdina románu po jistých obtížích hravě porážel, atd.

Nejslavnějším rytířským románem už v pravém slova smyslu je zřejmě čtyřsvazkový Amadis Waleský, jehož prvé tři díly podle starších pramenů převyprávěl a čtvrtý napsal Španěl Ordones de Montalvo (zemř. asi 1505), celkově se postupně Amadis rozrostl na 20 svazků (česky byly vydány tři Příběhy chrabrého rytíře Amadise Waleského). Rytířských románů a povídek bylo však takřka nepřeberné množství. Jejich oblibu a čtenářské rozšíření parodoval Miguel de Cervantes (1547 - 1616) ve svém proslulém díle Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, k některým rysům rytířského románu se později vrátili autoři dobrodružného historického románu, např. Walter Scott (1771 - 1832, Ivanhoe, Pověst o Montrosovi, Rob Roy, aj.).

V této souvislosti nemůžeme nepřipomenout i dva typy prózy, související s rytířským románem námětově někdy více, někdy méně a někdy vůbec ne: pastorální prózu a pitorestní román.

U nás se z česky psané rytířské prózy dochovalo poměrně málo, např. prozaické vyprávění o Alexandru Velikém, vycházející látkově z veršované české Alexandreidy, dále Bruncvík, k této literární oblasti bývá řazena i Kronika trojánská, která sice látkově čerpá ze starověku, ale vypravěčskými postupy a celkových duchem do této oblasti zábavné literatury spadá."

 

(Zdroj: Příruční slovník české literatury od počátků do současnosti, 2015, s. 816 - 818.)

 

Odborné práce o rytířských románech:

* KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Amadis Waleský, nebo Don Quijote?: rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.-19. století. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2014. 296 s., xii s. obr. příl. ISBN 978-80-86829-95-1.

* FLORI, Jean. Rytíři a rytířství ve středověku. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 253 s., [8] s. barev. obr. příl. Kulturní historie. ISBN 978-80-7021-897-6.

 

Vybrané rytířské romány, které u nás byly vydány:

* CHRÉTIEN DE TROYES a KONŮPEK, Jiří, ed. Cligés: (román lásky a cti). Překlad Jiří Konůpek. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967. 219 s., [8] s. obr. příl. Živá díla minulosti; sv. 48.

* RODRIGUEZ DE MONTALVO, Garci. Příběhy chrabrého rytíře Amadise Waleského: kniha první až třetí, jak je zpracoval Amadís Ordónez de Montalvo. Překlad Luděk Kult. 1. vyd. Praha: Odeon, 1974. 690, [9] s. Živá díla minulosti; sv. 72.

* PETRŮ, Eduard, ed. a MAREČKOVÁ, Dagmar, ed. Rytířské srdce majíce: česká rytířská epika 14. století. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1984. 356 s., 24 s. obr. příl. Živá díla minulosti; sv. 96.

* Píseň o Rolandovi. Překlad Jiří Pelán. 1. vyd. v tomto překladu. Praha: Odeon, 1986. 228 s.

* Píseň o Rolandovi. Praha: Jan Laichter, 1915. 128 s., 4 l. Žeň z literatur; sv. 51.

* GUIDO DELLE COLONNE a URBÁNKOVÁ, Emma, ed. Kronika Trojánská: Guidonis de Columna Historiae destructionis Troiae: versio bohemica. Pragae: Pragopress, 1968. 386 s. Cimelia Bohemica; v. 4.

* GUIDO DELLE COLONNE. Letopisowé Trojanštj: To gest: Wypsánj desjtileté wálky Řeků s Králem Priamem, též obleženj i zrádného dobytj a wywrácenj přeslawného w swětě města trojanského pro králownu Helenu. 6. wyd. W Praze: Martin Neureuter, 1843. 305 s.

* GUIDO DELLE COLONNE. Letopisowé Trojansstj To gest: Wypsánj desytileté wálky Řeků s Králem Pryamem, též obleženj y zrádného dobytj a wywrácenj přeslawného w swětě města trojanského pro králownu Helenu. 5. wyd. W Praze: Krameriusovi dědicové, 1812. 340 s.

* GEOFFREY Z MONMOUTHU. Dějiny britských králů. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010. 253 s. Memoria medii aevi; sv. 10. ISBN 978-80-257-0289-5.

* WOLFRAM VON ESCHENBACH. Parzival. Překlad Jindřich Pokorný. Vyd. 1. Praha: Aula, 2000. 588 s. ISBN 80-902667-7-0.

* VÁŽNÝ, Václav, ed. Alexandreida. 2. vyd., (v ČSAV 1. vyd.). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 255 s. Památky staré literatury české; Sv. 28.

* VÁŽNÝ, Václav, ed. a PRAŽÁK, Albert, ed. Alexandreida. Praha: Matice česká, 1947. 209 s. Knižnice Památky staré literatury české. Řada A; sv. 4.

* VÁŽNÝ, Václav, ed. Staročeská Alexandreida. Praha: ELK, 1949. 184, [2] s. Národní klenotnice; sv. 37.

 

Výše uvedený výčet děl je ovšem pouze orientační. Další díla (např. i dle anglického přehledu, který máte k dispozici), můžete zkusit dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc a Knihoven.cz: www.knihovny.cz.  

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.10.2018 10:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu