Rychlost vozidla a boční vítr

Text dotazu

Zajímalo by mě, jaký vliv má rychlost vozidla na výslednou sílu působící na vozidlo při bočním větru. Když uvažujeme konstantní rychlost větru zboku na vozidlo. Dochází tu ke skládání vektorů rychlosti větru a vozidla?

Odpověď

 

 Dobrý den,

na Váš dotaz jsem našla tuto odpověď:

Odporová síla při pohybu auta vzduchem se řídí Newtonovým vztahem Fodp = CSqv2/2, kde C je bezrozměrná konstanta daná tvarem, S je plocha auta promítnutá do roviny kolmé na směr pohybu, v  je rychlost pohybu a q hustota vzduchu. Jede-li auto rychlostí v a fouká boční vítr rychlostí u,  bude vzájemná rychlost vzduchu a auta mít velikost vrel , pro kterou platí v2rel = v2  + u2 . Síla, kterou pomocí této rychlosti z Newtonova vzorce získáme, má velikost Fodp = CSq(v2 + u2)/2. Se směrem pohybu auta ovšem svírá úhel, pro který platí tg ϕ = u/v. Pro složku síly Fodp kolmou na směr pohybu auta pak dostáváme Fb = Fodp sin ϕ = ½ CSqu √v2 + u2. Lze tedy říci, že velikost boční síly je úměrná rychlosti auta, tedy s rostoucí rychlostí auta roste i účinek větru na jeho pohyb.

Podrobnější vysvětlení s dalšími vzorci najdete na těchto odkazech:

http://fykos.cz/rocnik16/reseni/reseni3-1.pdf

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=62903

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Knihovna Jana Drdy Příbram

Datum zadání dotazu

02.08.2013 06:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu