ryby, slaná voda

Text dotazu

Dobrý den, chtela bych se zeptat na následující věc: Jak můžou přežívat ryby v mořské(slané) vodě, když člověk-trosečník by bez sladké vody na opuštěném ostrově umřel žížní? Má ryba i slanou krev, proč není i maso slané?

Odpověď

Dobry den, Váš dotaz budou muset zodpovědět zkušení odborníci na tuto problematiku.
Obraťte se např. na pracovníky Výzkumného ústavu rybářského http://www.vurh.jcu.cz/ nebo na Ustav zemědělských a potravinářských informací
http://www.http://www.vurh.jcu.cz/knihovna.uzpi.cz/default.asp?ch=167&typ=5 .
Existuje samozřejmě množství různých odborných i populárně naučných knih, které se zabývají životem ryb mořských i sladkovodních, ale není v našich silách je studovat.
Hlavni rozdělení ryb je na sladkovodní, vod smísených a ryb mořských. Ne všechny druhy ryb přivádějí potomstvo na svět v místech, kde žijí cely rok.
Většina druhu ve snaze zabezpečit pro ně co nejvhodnější podmínky úspěšného vývoje podniká velmi dlouhou pout - táhnou. Některé ryby, které tráví život v moři, ke tření táhnou do sladkých vod (tzn. anadromní ryby - lososovité, jeseterovité) nebo naopak (katadromní ryby - např. úhoř). Dlouhým vývojem patrně došlo k tomu, ze některé ryby přizpůsobily svůj život slané vodě, některé naopak vodě sladké. Soli, které jsou v mořské vodě rozpuštěné, jsou příčinou její větší hustoty. Vliv má i teplota vody. Mimo pevné látky obsahuje voda mořská i pohlcené plyny: kyslík a dusík (vzduch), kysličník uhličitý ... Kyslík a kysličník uhličitý jsou životně důležité pro mořské živočišstvo a rostlinstvo. Slanost mořské vody je patrna i tím, ze se pění (možno pozorovat při vjezdu z řeky do moře). Mořská voda je na podzim a v zimě teplejší, na jař a v létě chladivější než vzduch (významný podnebný regulátor). Všechny tyto poznatky mají nepochybně vliv na život ryb v řekách i v mořích. Podle sdělení odborníka z oblasti rybářství: "Pro přežití u mořských ryb hraje významnou roli pečlivá osmoregulace - výměna a přenos iontů mezi vnitřním prostředím (rybou) a okolní vodou. To je řízeno v žábrách - hlavně Na+, Cl- a H+ ionty. Krev mají zřejmě slanější. Obsahuje 50x více močoviny (což je chemicky sůl) než krev savců. Jinak mořské ryby vylučují jen velmi malé množství koncentrované moči (oproti sladkovodním: ty vylučují velké množství zředěné moči). Hlavním vylučovacím orgánem tedy není ledvina, ale žábry (vylučuje amonné ionty - NH4+). Je pravda, ze při kuchyňské přípravě některých mořských ryb není potřeba maso solit tolik, jako při přípravě např. jihočeského kapra..."

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2008 13:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu