ryby

Text dotazu

Dobrý den.Potřeboval bych zjistit ze které skupiny
bezčelistnatých(Agnatha) se vyvinula skupina
čelistnatých(gnathostomata).Děkuji

Odpověď

Dobrý Dobrý den,

"Otázka vzniku ryb a vzájemných vztahů jednotlivých linií patří k nejspletitějším problémům systematiky a paleontologie obratlovců." (HANEL, Lubomír. Ryby. (1), Lalokoploutví, dvojdyšní, chrupavčití, kostnatí. 1. vyd. Praha : Albatros, 1998.) Dosud není ani zcela zřejmé, zda došlo k vývoji ryb ve sladké či slané vodě.

První formy obratlovců (bezčelistnatí) se objevují v období prvohor (svrchním kambriu a spodním ordoviku - asi před 500 miliony let).

"Prvé rybám podobné formy čelistnatých se objevily ve vodním prostředí a dále se vyvíjely různými směry ve svrchním siluru před 400 miliony let, avšak pozdější objevení není pokládáno paleontology za důkaz vývoje čelistnatců z bezčelistnatých." (BARUŠ, Vlastimil. Mihulovci (Petromyzontes) a ryby (Osteichthyes). [Díl] 1. 1. vyd. Praha : Academia, 1995. s. 307-308.)

Většina paleontologů a dalších vědců se v současné době kloní k hypotéze, že tyto dvě linie mají společného předka, vyvíjely se ovšem odděleně, tedy jako sesterské linie.

Někteří vědci spatřují důkaz odděleného vývoje v odlišném vývoji žáber či žaberních oblouků (Bjerring, Mallatt aj. - více informací viz ROČEK, Zbyněk. Historie obratlovců : evoluce, fylogeneze, systém. 1. vyd. Praha : Academia, 2002. s. 133.)

"I když čelistnatci pravděpodobně nevznikli z bezčelistnatých, jisté je, že obě nadtřídy měly společné předky. Předpokládáme, že předky obratlovců byli vodní živočichové podobní dnešním bezlebečným, kteří jsou někdy označováni Protoctaniata; jsou to ovšem hypotetické formy."

(GAISLER, Jiří. Úvod do zoologie obratlovců. 5., částečně upravené vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994. s. 75.)

Použitá a doporučená literatura:

* BARUŠ, Vlastimil. Mihulovci (Petromyzontes) a ryby (Osteichthyes). [Díl] 1. 1. vyd. Praha : Academia, 1995.

* ROČEK, Zbyněk. Historie obratlovců : evoluce, fylogeneze, systém. 1. vyd. Praha : Academia, 2002.

* GAISLER, Jiří. Úvod do zoologie obratlovců. 5., částečně upravené vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994.

* GAISLER, Jiří. Zoologie obratlovců. 2., přeprac. vyd. Praha : Academia, 2007.

* ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. 1. vyd. Praha : Scientia, 2006.

* ŠPINAR, Zdeněk Vlastimil. Paleontologie. 1. vyd. Praha : SNTL, 1986.

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR:

http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz/ či článkové databáze ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl .

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.04.2011 12:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu