rybníky v okr. Rokycane

Text dotazu

Dobrý den,
mám dotaz ohledně seznamu rybníků ať současných tak zaniklích v katastru
obce Cheznovice, okr. Rokycany, PSC 338 06. Pokud je možné zjistit zaniklé
rybníky a jejich umístění či název.
Děkuji za odpověd.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou odpověď. O historickém umístění rybníků v Cheznovicích nejvíce vypovídají mapy:

* I. vojenské mapování (2. polovina 18. století) - Cheznovice se třemi rybníky jsou zachyceny na mapovém listu č. 140, největší je pravděpodobně pojmenován Chesnowskej Teich

* Archiv map Zeměměřického úradu: https://ags.cuzk.cz/archiv/ - mapování Cheznovic pro potřeby Stabilního katastru proběhlo v roce 1839, na mapě, která zobrazuje centrum obce, je vidět několik rybníků - Welkeg (Velkej), Struhoweg (Struhovej) a Dratowskeg (Dratovskej). Z mapy Čech je nutné vybrat místo, které chcete zobrazit, a kliknutím ho postupně zvětšovat až na úroveň jednotlivých katastrálních území. Pro zobrazení stabilního katastru stačí do mapy na místo, které Vás zajímá. Vpravo se Vám následně zobrazí nabídka dostupných archiválií a informací k danému území.  kliknout myší na tlačítko "výběr území" v pravé části okna a pak na katastrální území, které Vás zajímá.

* II. vojenské mapování probíhalo v letech 1836-1952, obec Cheznovice je uvedena na mapovém listu W_10_II, zachycen je Welkeg Teich a dva menší rybníky

* III. vojenské mapování probíhalo v Čechách v letech 1877-1880, obec Cheznovice naleznete na mapovém listu 4051_4, zachyceny jsou zde Drátovský a Velký rybník

* v aktuálním Katastru nemovitostí je v cheznovickém katastru zachycen rybník Drátovský a další dvě nepojmenované vodní plochy (http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=651133&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka)

V publikaci "Cheznovice 1379-1979 : 600 let obce", která je volně dostupná na stránkách této obce (https://www.cheznovice.eu/wp-content/uploads/soubory/317-pdf.pdf) , jsme nalezli několik informací o cheznovických rybnících. Roku 1494 věnoval král Vladislav II. Cheznovice Janovi a Kunatovi Pešíkům z Komárova, v listině se praví, že předává vesnici včetně potoků a rybníků. Další zpráva o rybnících pochází z roku 1623. V popisu Cheznovic se uvádí, že se při této vsi nachází pustý rybník, který je však nutné opravit. Rybník by bylo možné využít pro chov kaprů a také pro potřeby vysoké pece a hamru. Přes tento velký pustý rybník vedl potůček dolu pod ves a dále do rybníka Velký Svatoštěpánský, který patřil císaři. Pod samotnou vsí byl v té době ještě druhý malý rybníček, kde by bylo možné také postavit vysokou pec. Rustikální tereziánský katastr z poloviny 18. století v Cheznovicích zmiňoval rybníky Cheznovický, U pece cheznovické a u Cheznovic. V roce 1898 zrušil hořovický velkostatek rybník vybudovaný v roce 1420, podle publikace "Cheznovice 1379-1979 : 600 let obce" se tomuto prostoru v době vzniku brožury říkalo "Na panské louce", podle srovnání historický a současných map byl tedy zrušen rybník označovaný jako Velký/Welkeg. K roku 1953 je pak již zmíněno jen dokončení regulace potoka s nádrží. V novinách Pravda jsme pak nalezli informaci, že byl v roce 1953 v Cheznovicích na Rokycansku vybudován nový rybník, tato akce souvisela s usnesením vlády obnovovat a budovat vodní nádrže a zabránit tak opakování katastrofálního sucha z roku 1947. S největší pravděpodobností se obě uvedené akce týkají jedné vodní plochy.

Poblíž Cheznovic se pak nacházejí i další rybníky - Štěpánský, Hluboký, Němec, Podmýtský, Holoubkovský, Dolejší a Hořejší Kařezský, Bechyňský, Cekovský, Nový, Heřman atd. Některé z těchto rybníků jsou popsány v "Encyklopedii vodních ploch ..." a knize "Rybníky Plzeňského kraje".

použité zdroje:

* Cheznovice 1379-1979 : 600 let obce. Cheznovice, 1979. s. 4-5, 8, 23. online dostupné na https://www.cheznovice.eu/wp-content/uploads/soubory/317-pdf.pdf

* (kr). Nové rybníky. Pravda., 1979, roč. 60, příloha, č. 1 (6.1.1979), s. 8. - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29682984

* ŠTEFÁČEK, Stanislav. Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska. Praha : Libri, 2010. 367 s. ISBN 978-80-7277-440-1.

* KUMPERA, Jan ; ZAHRADNICKÝ, Jiří. Rybníky Plzeňského kraje aneb putování za rybniční vůní. Plzeň : Ševčík, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7291-192-9.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.01.2012 15:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu