rybník Bezdrev

Text dotazu

Prosím o vysvětlení, odkud vzal své jméno rybník Bezdrev. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, název rybníka Bezdrev není dnes z etymologického hlediska jasný. Prameny se shodují na tom, že nevznikl ze spojení bez + dřev. Důvodem je to, že v 15. století je doloženo psaní Bestrevký rybník ap. a do 19. století byly běžná podoba Bestrev, k Bestrevi, tj. ženký rod.
Uváděno je několik hypotetických výkladů:

1. snad z původního bystrьvь (Bystrev) s významem bystrý s nářeční změnou –y- v –e-.  (tj. bystrý potok).

2. snad ze spojení bez + strьvь (slovanské apelativum = mršina, návnada) – podle způsobu lovu v rybníce.

3. snad z nedoloženého osobního jména Bestrьvь – podle bývalého majitele.

4. Z původního Beztrv – nestálý, netrvalý.

5. Původní název podle nejstarších dokladů nebyl ale Bestrev, nýbrž rybník Bestrevský – což je patrně jméno odvozené od nějakého objektu – potoka, lesa, vsi.

Prameny:
Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav – Bíd), Praha: Academia 2007.

Jiří Stach: Jméno rybníka Bezdrev, Výběr z prací historického klubu při jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 26, 1989, č. 1., 33-34.

Jaromír Spal, Jiří Stach: Záhadný Bezdrev, Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, XXI, 1980, s. 631-637.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.03.2009 13:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu