Rwanda

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych zjistila co nejvíce informací o SOUČASNÉM stavu Rwandy. Například
jaké jsou priority zahraniční politiky a kdo jsou spojenci této země.
Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/rwanda/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/rwanda/politika/zahranicne_politicka_orientace.html,

jsme nalezli (kromě jiných) níže uvedené informace.

Hlavním odvětvím národního hospodářství Rwandy je zemědělství. Podílí se cca 40-50 % na HDP země a zaměstnává více než 90 % obyvatelstva, většinou jsou to ovšem samoživitelé. Zemědělská půda je však vzhledem k intenzivnímu hospodaření velmi vyčerpaná. Pěstují se banány a brambory, dále kasava, fazole a kukuřice. Přestože výroba již překročila úroveň r. 1994, pokrývá potřeby země pouze ze 4/5 a země je tak závislá na zahraniční pomoci.

Hlavní vývozním artiklem je čaj (představuje 60 % veškerých příjmů z exportu země), který odsunul donedávna dominantní kávu na druhé místo. Obě komodity jsou pěstovány převážně malovýrobci. Vyvážejí se rovněž řezané květiny.

Dřevařský průmysl není rozvinut (dřevo a dřevěné uhlí ovšem představuje pro obyvatelstvo základní zdroj paliva). Rovněž potenciál rybolovu není zatím dostatečně využíván.

Země je ovšem silně závislá na zahraniční pomoci: polovina výdajů státního rozpočtu je kryta z vnějších zdrojů. S ohledem na dobrou gesci zdrojů nejsou větší problémy se získáváním zahraniční rozvojové pomoci. Celkový zahraniční dluh je ve výši 1,4 mld.USD. Pokud bude zajištěna dlouhodobá ekonomická stabilita země, může Rwanda navázat na dřívější období, kdy byla pro svůj hornatý profil a pořádek nazývána "Africkým Švýcarskem". Světové společenství především pozitivně vnímá boj vlády korupcí, kde byla vyhlášena nulová tolerance. Rwanda zaznamenala v posledních letech, oproti jiným africkým státům, velký ekonomický a hospodářský růst. Zemědělství zde dokonce dosáhlo takové úrovně, že vyváží své produkty. Zároveň se vypořádala s důsledky genocidy, která znamenala pro tuto zemi velké ztráty na lidských životech a ekonomický propad.

Rwanda je v rámci Afriky členem následujících uskupení:

African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) African Union (AU) Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) East African Community (EAC) Economic Community of the Great Lakes Countries (CEPGL) New Partnership for Africa's Development (NEPAD)

V minulosti potvrdila vláda Rwandy zájem o ekonomickou spolupráci s ČR.

Možnosti spolupráce se nabízejí prakticky ve všech odvětvích.

uřitečné odkazy :

http://www.uzsi.cz/cz/

http://www.iir.cz/display.asp?ida=47&idi=79

http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/vedecka_knihovna/vedecka_knihovna_mzv.html

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.01.2012 15:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu