runy

Text dotazu

vestba

Odpověď

Dobrý den,

 

runy jako takové byly zřejmě používány dlouho před písemným zaznamenáváním. Runové symboly pocházející z období neolitu ( 8000 - 2000 př.nl), nalezeny byly v jeskyních v severní Itálii.

 

Typicky jsou spojovány s germánskými a severskými kmeny. Kromě funkce psíma mu byla přisuzována magická moc a zřejmě se užívalo v nějaké míře k věštění.

 

Zájem o runy nastal ve 20. století u mystiků a okultistů, ale i germanofilních skupin, z to vyústilo k využití run nacisty.

 

Většina runových souborů má 25 kamenů nebo kostek ( jsou ale i soubory o 22, 16 nebo 40 runách). Jedna kostka nebo kámen se nechává prázdná, zbytek je označen symboly odvozenými od piktografického písma.

 

Jsou čtyři rozšířené metody věštění z run, všechny mají společné vyložení všech kamenů runami dolů. Kameny se pohybuje v kruhu, jak byly rozhozeny.

 

Stručně čtyři nejrozšířenější metody věštění z run:

 

1. Při první metodě je použito 13 kamenů, 12 je v kruhu podle hodinových ručiček, 13 kámen se nachází uprostřed kruhu. Každá pozice má svůj význam a začíná se od 9 kamene.

 

Pozice jsou rozděleny takto:

 

1. Osobnost, charakter.

2. Prosperita, materiální postavení.

3. Rodina.

4. Domov.

5. Vlastní uplatnění.

6. Zdraví, vytrvalost, zájem o svět.

7. Láska, manželství, vztahy.

8. Dědictví.

9. Vzdělání.

10. Kariéra postavení.

11. Radost, přátelé.

12. Intuice, psychotronické schopnosti.

13. Tazatel.

 

2. Druhá metoda spočívá ve zvolení tří kamenů, které zastupují minulost, přítomnost a budoucnost. Symboly se kombinují, aby se získala co nejúplnější odpověď na otázku.

 

3. Třetí metoda se nazývá výkladem Tří životů.  Kameny se rozloží do kosočtverce s jedním kamenem uprostřed.

První vybraný kámen je v pravém bodu kosočtverce a představuje narození a dětství tazatele. Druhý kámen se pokládá doprostřed a týká se současnosti tazatele. Třetí kámen umístěný v levém bodu kosočtverce slouží k předpovídání budoucnosti. Čtvrtý kámen se pokládá do bodu, který je nejblíže k tazateli a slouží k výkladu minulých reinkarnací. Pátý a poslední kámen je na vrcholu kosočtverce a týká se budoucích reinkarnací.

 

4. Čtvrtá a poslední metoda využívá pouze jeden kámen. Tato metoda je užívána při žádosti o radu nebo zodpovězení otázky.

 

Čerpáno z:

 

Eva - SHAW. Encyklopedie předpovídání budoucnosti. Praha: I. Železný, 1999. Na stranách 22 - 226 najdete výklad o jednotlivých runách.

Colleen E. - BATEY, Ilona - GOTTWALDOVÁ. Svět vikingů. V Praze: Knižní klub, 1998. Může sloužit k zasazení run do historického kontextu.

 

Dále můžete nahlédnout do:

 

KING, Bernard. Runy: písmo a magie Vikingů. Překlad Martin Konvička. Ve Votobii vyd. 1. Olomouc: Votobia, 1996. 173 s. ISBN 80-85619-84-9.

 

Další knihy zabývající se věštěním z run můžete nalézt na portálu Knihovny.cz nebo v online katalogu Národní knihovny ČR.

 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkck

 

https://www.knihovny.cz/

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.07.2020 01:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu