Rumunská menšina v Československu a ČR

Text dotazu

Sháním informační zdroje, kde se lze dozvědět více o rumunské menšině na území Československa a ČR. Zajímá mě vývoj, oblasti obydlení, kulturní a společenské organizace. Užitečné, i když asi málo dostupné, by byly údaje o dochovaných či aspoň dokumentovaných kulturních projevech rumunské menšiny: folklór, osvětové instituce, sběratelství. Vzhledem k tomu, že součástí Československa bylo i území Podkarpatské Rusi, již obývalo mnoho Rumunů, může se jednat i o tuto oblast. Nemám aktuální přehled o organizacích Rumunů v dnešní ČR - před lety byly zprávy o politické, dnes už asi neaktivní, Organizaci nezávislých Rumunů. Předem děkuji za informace.

Odpověď

Dobrý den, o české národnostní menšině v Rumunsku (v tzv. Banátě) bylo napsáno poměrně značné množství článků a dokumentů, bohužel, o rumunské menšině na území Československa a České republiky se nám podařilo dohledat pouze kusé informace. Dle knihy: MATOUŠEK, Karel. Podkarpatská Rus : (všeobecný zeměpis se zvláštním zřetelem k životu lidu). V Praze : Česká grafická unie, 1924 žilo na Zakarpatské Rusi v roce 1921 přibližně 11 000 osob rumunské národnosti. V roce 1910 jich bylo 15387 (Dokumenty o Podkarpatské Rusi. 1.
vyd. Praha : Česká expedice, 1997). Dříve byli Rumuni rozšířeni v Zakarpatské Rusi po celém území Marmaroše, později obývali pouze 4 obce severně od Marmarošské Soloviny. Živili se chovem dobytka, tkaním koberců a prací v solných dolech. V roce 1930 je evidováno v Československu 13 004 obyvatel rumunské národnosti. Po roce 1950 bylo množství příslušníků jiných národů na území Československa sníženo na pouhých cca 6%, důraz byl kladen na integraci minorit do většinové společnosti. Příliv rumunských emigrantů opět vzrostl po roce 1990. Při sčítání lidu, domů a bytů dne 3.3.1991 se k rumunské národnosti přihlásilo 1034 osob, v roce 2001 to bylo 1241 osob.
Rumunská menšina v současné době nepatří mezi dvanáct největších menšin u nás, nemají tudíž své zastoupení ve specializované radě vlády, na činnost jejich spolků nepřispívá stát. Kromě Rumunského kulturního institutu
(http://www.rumunskoprovas.cz/ru2/index.php) se nám nepodařilo žádný jiný rumunský spolek v České republice dohledat. 
Více informací k rumunské menšině žijící na území České republiky by Vám mohl podat již zmíněný Rumunský kulturní institut:
http://www.rumunskoprovas.cz/ru2/index.php

Spíše obecnější informace o menšinách na území České republiky můžete nalézt v publikacích:
*  Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok ... / Úřad vlády České republiky, sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny/ [Praha] : Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, [200-]-
*  Bittnerová, Dana. Kdo jsem a kam patřím? : identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. 1.vyd. Praha : Sofis, 2005. ISBN   80-902785-8-2
*  Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 5.-6.10.1999 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. 1.vyd. V Opavě : Slezský ústav Slezského zemského muzea ; V Praze : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 1999.
*  Machačová, Jana. Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938. 1.vyd. Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1999.

Další organizace menšin v ČR:
* Rada vlády pro národnostní menšiny:
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/
* Lidská práva a menšiny:
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-kocab/lidska-prava-a-mensiny/homepage-21277/  

Statistiky:
Český statistický úřad: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2009 12:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu