Rump Parliament česky

Text dotazu

Dobrý den, jak se prosím v české historiografii správně překládá název Rump Parliament, jímž se v Anglii označují dvě období tamnígo parlamentu (v letech 1648 a 1659)? Zbytkový parlament? Okleštěný parlament? Nebo jinak? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

v knihách zabývající mi se dějinami Anglie se překlad Rump Parliament liší.

 

V knize "CHURCHILL, Winston. Dějiny anglicky mluvících národů" je Rump Parliament překládán jako ,, Kusý parlament". (str.213).

 

Tak též v knize "MAUROIS, André a MOHRT, Michel. Dějiny Anglie: doplněné o novější období" je Rump Parliament je také překládán jako ,, Kusý parlament". S(str. 272).

 

Jinak je tomu ovšem v knize "MORGAN, Kenneth O. a kol. Dějiny Británie", kde Ivo Šmoldas používá termín Zbytkový parlament a do závorky uvádí Rump parliament. (str. 294).

 

Věra Kotábová používá v knize "ELTON, Geoffrey Rudolph. Angličané"  termín "neúplný sněm" a rovněž uvádí do závorky Rump parliament. Str. 162.

 

Když to shrneme: překlady Radky Ederové, Evy Křístkové a Jiřího Novotného se shodují v překladu Rump parliament jako ,, Kusý parlament".

 

Ivo Šmoldas používá slovo Zbytkový parlament s tím, že do závorky uvádí původní název. Tím se shoduje s Vaším překladem.

 

Obdobný postup s uvedením původního slova v závorce užívá Věra Kotábová, ale používá termín neúplný sněm.

 

 

Použité zdroje

CHURCHILL, Winston. Dějiny anglicky mluvících národů. [Díl druhý], Nový svět. Překlad Radka Edererová a Eva Křístková. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998, C1997. 306 s. ISBN 80-202-0647-7.

MAUROIS, André a MOHRT, Michel. Dějiny Anglie: doplněné o novější období Michelem Mohrtem. Překlad Jiří Novotný. [2. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 491 s. ISBN 80-7106-058-5.

MORGAN, Kenneth O. a kol. Dějiny Británie. Překlad Ivo Šmoldas. 2., dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 656 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-432-9.

ELTON, Geoffrey Rudolph. Angličané. Překlad Věra Kotábová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 260 s. Dějiny národů. ISBN 80-7106-305-3.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.01.2020 21:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu