Ruční opisování knih

Text dotazu

Je trestný čin, pokud si v knihovně půjčím knihu a doma si ji poté celou opíšu? Je zkrátka v ČR trestné ručně opisovat knihy?

Odpověď

Dobrý den,

šíření informací ještě do nedávné doby nebylo tak snadné jako dnes. Do vynálezu knihtisku bylo velmi pomalé, jediné způsoby šíření informací byly ústně nebo ručním opisováním knih. Knihtisk toto šíření řádově velmi urychlil...

http://www.halonoviny.cz/articles/view/16594494

Domníváme se, že pokud Vámi opsaná kniha bude sloužit jen pro Vaši potřebu, můžete si knihu ručně klidně opsat. Není důvod to zakazovat.

Podle autorského zákona:

 (Autorský zákon 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů)

 (1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva...

...

 (4) Právem dílo užít je

a) právo na rozmnožování díla (§ 13),

b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), § 13 Rozmnožování

(1) Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě.

(2) Dílo se rozmnožuje zejména ve formě rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obrazové nebo zvukově obrazové, stavbou architektonického díla nebo ve formě jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální.

§ 14

Rozšiřování

(1) Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem.

...

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

 

Doporučujeme, pokud byste měl ještě nějaké speciální otázky k  Autorskému zákonu nebo z právní oblasti, obraťte se na nějakého právníka nebo právní poradnu.

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.05.2016 12:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu