Ruce a ruky

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak je to s používáním slov ruky x ruce. Ve škole jsme se učili, že ruky mají neživé věci (např. semafor), zatímco člověk má ruce a že tedy pokud mluvíme o člověku, musíme říci, že má např. svůj osud ve vlastních rukou, nikoliv rukách. Chci se zeptat, zdali toto pravidlo stále platí, nebo zda se něco změnilo, neboť stále častěji právě v souvislosti s člověkem slýchávám (mnohdy i z úst známých televizních moderátorů), že má to či ono ve vlastních rukách.

Odpověď

Dobrý den,

skloňování množného čísla ruce jsme našli v internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český Akademie věd. V poznámce se uvádí, že duálové tvary (rukou i rukách) používáme při označení částí těla. V případě, že se jedná o přenesený význam, užíváme tvary druhé. (ruk, rukách, rukami)

Podrobnější pojednání o jazykovém problému i s vysvětlením, jak v češtině vznikl, jsme našli na internetu v článku časopisu Naše řeč (viz text a odkaz níže).

Protože jsme knihovníci, nikoliv jazykoví specialisté, k dalšímu vysvětlení jazykového jevu doporučujeme se obrátit na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český Akademie věd: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/.

ruka

rod: ženský

jednotné číslo

množné číslo

1. pád

ruka

ruce

2. pád

ruky

rukou, ruk

3. pád

ruce

rukám

4. pád

ruku

ruce

5. pád

ruko

ruce

6. pád

ruce

rukou, rukách

7. pád

rukou

rukama, rukami

příklady: Pepa na vlastních rukách/rukou nesl raněného srnce.
O mechanických rukách našeho stroje není třeba vést dlouhé řeči.
Ať Pepa mával rukama sebevíc, vlak zastavit nedokázal.
S pěti mechanickými rukami dokážou naše přístroje zpracovávat materiál mnohem efektivněji.

poznámky k heslu: Tzv. duálové tvary (rukou/rukách, rukama) používáme při označení částí těla. V případě, že se jedná o přenesený význam, užíváme tvary druhé (ruk, rukách, rukami).

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ruk%C3%A1ch&Hledej=Hledej#bref2

Pozůstatky dvojného čísla v češtině (oběma rukama)

Hovoříme-li o kategorii čísla, je třeba se alespoň stručně zmínit o tom, že v jistém období svého vývoje měla čeština i tzv. číslo dvojné neboli duál. Vedle jedné soustavy tvarů pro číslo jednotné a druhé pro číslo množné existoval pro ohebná slova ještě třetí soubor tvarů, který byl užíván v případě, byly-li osoby, věci atp. právě dvě.

Tato gramatická kategorie již v češtině dávno zanikla (nyní ji najdeme jen v několika málo slovanských jazycích, např. ve slovinštině), přesto však po sobě zanechala několik stop, které jsou patrné i v současné češtině. Narazíme na ně při skloňování podstatných jmen označujících párové části těla – ruce, nohy, oči, uši – a číslovek – dva, oba, dvě stě (viz Dva, oba).

Ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena

Pokud podstatná jména ruce, nohy, oči, uši označují části těla lidí či zvířat, jsou v 7. p. mn. č. zakončena na -a, a to i v případě, že jde o zdrobněliny stejného významu (tedy ‚části těla‘). Jestliže jsou tato podstatná jména rozvita přídavnými jmény, zájmeny či číslovkami, i ony budou zakončeny v 7. p. mn. č. na -a.

Naopak, neoznačují-li zmíněná jména části těla, ale předměty, jevy, které pouze části těla připomínají, skloňují se pravidelně podle svých vzorů, např. řemeslník se šikovnýma ručičkama × hodinky se zlatými ručičkami — dítě vztekle kopalo nohama × židle s přeraženými nohami — brouk třepal svýma malýma nožičkama × na stolku s ocelovými nožičkami — dívka s krásnýma očima × žena s oky na punčoše — morče zamrkalo očkama × motýl s modrými očky na křídlech — zajíc zastříhal dlouhýma ušima × košík s velkými uchy. Ale: má zlaté ruce — mechanické ruce (nikoli *ruky) — bránil se holýma rukama — stroj s ocelovými rukami.

Podstatná jména rameno, koleno ve významu ‚části těla‘ mají ve 2. a 6. p. mn. č. od původu duálové tvary: ramenou, kolenou: sundal náklad z ramenou (i z ramen) × blížíme se k jednomu z ramen řeky — nesl dítě na ramenou (i na ramenech) × vrtule na ramenech vzducholodí — zvedl lokty z kolenou (i z kolen) × poškození u kolen potrubí — klečel na kolenou (i na kolenech) × stopy po svařování na kolenech výfuků.

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7388


Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

01.10.2014 14:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu