Rozvojová politika EU

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli byste mi mohli doporučit odborníka, který se
zabývá rozvojovou politikou a zároveň je jejím zastáncem. Existuje nějaká
literatura týkající se rozvojové pomoci Evropské unie, nejlépe zaměřené na
Peru?

Odpověď

Možné zdroje informací nabízím níže, další lze čerpat ze Souborného

katalogu VŠE na adrese http://library.vse.cz. Katalog pro prohlížení a

vyhledávání je volně dostupný. Závěrečné vysokoškolské práce nejsou volně

dostupné. Kontakty na jenotlivé vyučující z fakulty mezinárodních vztahů,

pokud byste je chtěla oslovit, najdete na http://fmv.vse.cz/. Bohužel na

dotaz doporučit odborníka a zároveň zastánce, odpovědět neumím. Další

možností je využít služeb Evropského domu v Praze (Zastoupení Evropské

komise v Praze) - http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm -

součástí tzv. Evropského veřejného prostoru je i knihovna a jistě vám rádi

pomohou dohledat konkrétnější informace, které potřebujete.

Literatura:

Batthyány, Karina: Právo nežít v chudobě : chudoba jako porušování lidských

práv. Praha : Filosofia, 2010. ISBN 978-80-7007-321-6 (váz.)

Easterly, William Russell: Břímě bílého muže : proč pomoc Západu třetímu

světu selhává? Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1776-5 (váz.)

Duba, Noms: Rozvojové země : potřebují pomoc, nebo volné trhy? : sborník

textů. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009. ISBN

978-80-86547-74-9 (brož.)

Aid for trade at a glance 2009 : maintaining momentum. Paris : Organisation

for Economic Co-operation and Development ; Geneva : World Trade

Organization, 2009. ISBN 978-92-64-06882-7 (OECD : brož.)

Balkenhol, Bernd: Microfinance and public policy : outreach, performance

and efficiency. Houndmills : Palgrave Macmillan ; Geneva : International

Labour Organisation, 2007. ISBN 978-0-230-54702-5 (Palgrave Macmillan :

váz.)

Adamcová, Lenka: Rozvojová ekonomika. Praha : Oeconomica, 2009. ISBN

978-80-245-1515-1 (brož.).

Peru. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008.

ISBN 978-92-64-05374-8 (brož.).

Adamcová, L., Gombala, I.: Regionální ekonomická integrace v Asii, Africe a

Latinské Americe. Praha, VŠE, 2001, ISBN 80-245-0152-X

Cihelková, E. -- Jakš, J. Evropská integrace - Evropská unie. Praha:

Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0854-0.

Cihelková, E.: Světová ekonomika-základní rysy a tendence vývoje. 1.vyd.

Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. ISBN 80.245-0011-6

Loužek, Marek: Falešná pomoc rozvojovým zemím In: Rozvojové země. Potřebují

pomoc nebo volné trhy? 1. vydání, Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku,

2009

Waisová, Š. a kol.: Ve stínu modernity - Perspektivy a problémy rozvoje, 1.

vydání, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 375 str.,

ISBN 80-86898-54-7

Adamcová, L.a kolektiv: Úvod do rozvojových studií. Nakladatelství

Oeconomica, Praha, 2006.

 

Internetové zdroje:

Portál BBC News. Základní informace o Peru. [on-line]. [2008-2-25]

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1224656.stm

Portál BCRP. Makroekonomické údaje Peru. [on-line]. [2008-2-25]

http://www.bcrp.gob.pe/

Portál BusinessInfo.cz. Souhrnná teritoriální informace Peru. [on-line].

[2008-4-15]

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/peru/1000791/

Web o República del Perú. Informace pro obchodníky. [on-line]. [2008-2-25]

http://peru.czweb.org/pro_obchodniky.php

EUROSKOP: Vnější vztahy. Rozvojová politika. [online]. . Dostupné z

<http://www.euroskop.cz/8918/sekce/rozvojova-politika/>.

Evropská komise: Evropský rozvojový fond ve stručnosti. Lucemburk: Úřad pro

oficiální publikace Evropských společenství, 2004. ISBN: 92-894-7196-4.

OPRŠAL, Z.: Rozvojová politika Evropského společenství. [online]. 20. 12.

2008. Dostupné z

<http://www.rozvojovka.cz/rozvojova-politika-evropskeho-spolecenstvi_228_5.htm>.

Countrystudies.us. The Fujimori Government. [on-line].

http://countrystudies.us/peru/69.htm

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.02.2011 13:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu