rozvoj poznávacích procesů u batolat

Text dotazu

Co znamenají pojmy - ortoskopické vidění a
kinestetický a statický vývoj v souvislosti s poznávacími procesy u batolat?
Stačí mi jednoduchá definice pojmů. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

prohlédli jsme relevantní zdroje (publikace týkající se zejména psychologie dítěte, vývojové psychologie, internetové zdroje), ale bohužel jsme zmíněné pojmy nenalezli v takové podobě, kterou uvádíte. Podařilo se nám najít termíny jako ortoskopie, kinestetický/kinestetické vnímání, s pojmem statický vývoj, případně statické vnímání apod., jsme se ve zdrojích nesetkali.

* ortoskopie = přímé vidění tvarů a objektů, opak perspektivnosti; tento druh vidění převládá v dětském věku a některých přírodních národů, které ve svém prostředí nemohou mít zkušenost s perspektivou

Zdroj: HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004. Str. 378. ISBN 80-7178-303-X.

* kinestetický = umožňující si uvědomit polohu pohybových orgánů v prostoru

* senzibilita svalová kinestetická = pocity, které vznikají činností svalů a které jsou fyziologickým základem hmatu, uplatňují se zejména při výtváření vzorců vizuálně-motorické koordinace, která je základem zručnosti a obratnosti

Zdroj: HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004. Str. 254, 530. ISBN 80-7178-303-X.

* svalová kinestetická senzibilita = dojmy z napětí a pohybu, činnosti svalů

Zdroj: NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha : Vodnář, 1995. Str. 250. ISBN 80-85255-74-X.

* kinestetické vnímání. Tato dovednost - vnímání vlastního pohybu - je důležitá v pohybových aktivitách i v běžných denních situacích....

Zdroj: http://www.htf.cuni.cz/HTF-80-version1-PedDiagnostika.doc

Domníváme se, že podrobněji by Vám dokázali dotaz zodpovědět kolegové z Národní lékařské knihovny - http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/narodni-lekarska-knihovna/ .

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2012 10:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu