Rozpouštědla tuků

Text dotazu

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jestli existuje nějaké rozpouštědlo, ve kterém by se rozpouštěl tuk nebo olej?

Odpověď

Dobrý den,

mezi organickými sloučeninami je možné nalézt řadu rozpouštědel tuků a olejů, jedná se například o chloroform, ether, benzen, methanol, benzín, cyklohexan, pentanol, tetrachlormethan, ethylenchlorid, aceton, methylenchlorid aj.

Níže uvádíme bližší popis jednotlivých sloučenin:

amylalkohol - pentanol, C5H11OH, nasycený alifatický alkohol, vyskytuje se ve více izomerních formách (izomerie); slouží jako rozpouštědlo pryskyřic, tuků a k přípravě amylacetátu.
chlorid uhličitý - tetrachlormethan, CCl4; bezbarvá nehořlavá tekutina, která se při vyšší teplotě za přítomnosti vzduchu oxiduje na prudce jedovatý fosgen. Používá se jako nepolární rozpouštědlo např. k extrakci tech. pryskyřic, olejů a tuků a jako náplň některých hasicích přístrojů. Ch. u. se nemísí s vodou.
chloroform [řec. + lat.] - trichlormethan, CHCl3, kapalina těžší než voda, nasládlého zápachu, [teplota varu] 61 °C. Používal se k navození narkózy; nyní se používá jako rozpouštědlo, [zejména] tuků, a jako surovina [chemie, chemický] průmyslu.

1,2- dichlorethan [dy-ó-etan, řec.] - ethylendichlorid, ethylenchlorid – bezbarvá kapalina těžší než voda, [teplota varu] 83,7 °C. Vyrábí se [například] adicí chloru na ethylen. Používá se jako rozpouštědlo [například] tuků, olejů, pryskyřic, kaučuku.

cyklohexan (C6H12) - obsahuje 6 atomů uhlíku vázaný v kruh. Je to kapalná a hořlavá látka. Získává se z ropy. Vyrábí se z ní plasty a používá se také jako rozpouštědlo nebo na výrobu syntetických vláken (silon). Je součástí terpenů-vonné silice, kafr a dalších.

methylalkohol (methanol, dřevný líh) - CH3OH, objevil ho R. Boyle r. 1661 při suché destilaci dřeva; m. je bezbarvá, podobně jako ethanol vonící kapalina, jemně palčivé, příjemné chuti, velmi jedovatá (po požití hrozí oslepnutí); ρ = 0,7869 g cm–3 (25 °C), bod tání –98 °C, bod varu 64,5 °C; hoří bledě modrým plamenem za vzniku oxidu uhličitého a vody. M. se vyskytuje vázán v esterech n. ve formě etherů (methoxyskupina) v mnoha rostl. materiálech. Tech. syntézu m. vypracoval M. Pier; je založena na reakci syntézního plynu podle rovnice CO + 2H2 → CH3OH; výchozí plyny v uvedeném poměru se zahřívají v reaktoru při 250–300 °C a za tlaku 25–35 MPa v přít. katalyzátorů, oxidu měďnatého a zinečnatého. Použití: příprava slouč. obsahujících methylovou skupinu, jako rozpouštědlo, např. pro pryskyřice a laky, přísada do pohonných hmot, k čištění exhalací, jako ochrana proti zamrzání a chladicí kapalina do chladicích zařízení, místo benzinu jako přísada (až do 15 %) do pohonných směsí pro Ottovy motory. Nesmí se přidávat do žádných nápojů ani v malém množství.
ethery - organické sloučeniny, které lze pokládat za anhydridy alkoholů (alkoholy); mají obecný vzorec R1–O–R2. Diethylether (ether), C2H5–O–C2H5, je bezbarvá, lehce pohyblivá, těkavá a snadno vznětlivá kapalina, tepl. varu 35°C. Vyrábí se např. z ethanolu a kyseliny sírové (proto se dříve označoval jako sirný ether); takto ho získával již Paracelsus v 16. st.; nověji se připravuje adicí vody na ethylen. Používá se jako rozpouštědlo tuků a olejů; dříve (od roku 1847) se také používal k narkózám.
benzin - ...slouží jako rozpouštědlo tuků, olejů a pryskyřic (čistič skvrn). Avšak více než 90 % produkce se spotřebuje jako pohonná motorová látka...
aceton (dimethylketon, propanon) - CH3–CO–CH3, nebezpečně hořlavá, bezbarvá, aromaticky vonící kapalina, nejjednodušší zástupce ketonů; mísí se neomezeně s vodou, alkoholem a etherem; je rozpouštědlem pro tuky, oleje, pryskyřice, šelak, asfalt, nitrocelulóza, acetylen aj. Průmyslově se vyrábí oxidací kumenu nebo propenu.
dichlormethan (methylenchlorid) - derivát methanu, CH2Cl2, bezbarvá nehořlavá kapalina, významné rozpouštědlo pro plasty a tuky; používá se jako hasicí prostředek a jako výchozí sloučenina pro chemické syntézy; v lékařství také jako lokální anestetikum.

sirouhlík - CS2, velmi jedovatá, v čirém stavu bezbarvá, snadno zápalná, světlo silně lámající kapalina s charakteristickým zápachem; hustota 1,261 gcm–3, teplota tání –110,8 °C, teplota varu 46,3 °C. Ve vodě málo rozpustný, v organických rozpouštědlech dobře rozpustný, sám je velmi dobrým rozpouštědlem tuků, olejů, jodu, fosforu. Získává se přeháněním sirných par přes rozžhavené uhlí nebo reakcí metanu se sirnými parami. Používá se k výrobě viskózového hedvábí (umělá hedvábí), jako extrakční prostředek, k hubení škůdců, k výrobě chloridu uhličitého (tetrachlormetan, CCl4), k vulkanizaci.

tetrachlorethan - (acetylentetrachlorid, 1,1,2,2-tetrachlorethan), Cl2CH–CHCl2, chlorovaný uhlovodík; bezbarvá, nehořlavá, jedovatá kapalina; rozpouštědlo pro tuky, oleje, přír. kaučuk a pryskyřice.

tetrachlormethan (chlorid uhličitý, tetra) - bezbarvá, zdraví škodlivá, nehořlavá kapalina těžší než voda, s vodou se nemísící, nasládle vonící; vyrábí se chlorací methanu; použití: rozpouštědlo a extrakční činidlo pro tuky, oleje, pryskyřice; používá se k chem. čištění a jako hasicí prostředek.


Použité zdroje:
* Universum : všeobecná encyklopedie / [Karolina Adamová et al. ; vedoucí autorského kolektivu Josef Čermák]. V Praze : Odeon, 2002-.    sv. : il. (převážně barev.), portréty, mapy ; 28 cm. ISBN 80-207-1113-9 (soubor).
* http://www.gvi.cz/files/chemie/hd.pdf
* http://www.prevcentrum.cz/Drogy-Tekave-latky.aspx
* http://www.toxicology.emtrading.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=100
* http://www.gzw.cz/index.php/ke-staeni/category/5-chemie?download=19%3Aorganick-sloueniny
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Areny
* http://www.tzb-info.cz/download.py?file=docu/texty/0001/000103_demochemie.pdf
* https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_3209.html

 
Na těchto adresách můžete najít rozpouštědla, která je možné zakoupit:
http://www.agrozet.com/index.php?str=06&id_zbozi=5788
http://www.technokem.cz/cisteni.html
http://www.faren-praha.cz/SNP_314.htm
http://www.faren-praha.cz/VEGETAL_FR.htm
http://www.hfservis.cz/tl/biosaneeco35.pdf

Obor

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.02.2010 10:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu