Rozpočet EU

Text dotazu

Jaké položky a v jaké výši tvoří příjmy rozpočtu
EU?

Odpověď

Dobrý den,

v níže uvedeném seznamu najdete možné zdroje informací k vašemu dotazu. Další lze dohledat v Katalogu VŠE (https://knihovna.vse.cz/) nebo na portálu Knihovny (https://www.knihovny.cz/) - souborné katalogy dostupných knih, periodik,  včetně přístupu do katalogů velkých světových knihoven. Můžete se také obrátit na Evropský dům v Praze - https://evropskydum.cz/

Internetové zdroje:
https://czechia.representation.ec.europa.eu/index_cs
https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/the-eu-budget/
https://euroskop.cz/evropska-unie/rozpocet-eu/rozpocet-eu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpo%C4%8Det_Evropsk%C3%A9_unie
https://www.businessinfo.cz/navody/nova-financni-perspktiva-eu-2007-2013/

Závěrečné práce:

Straková, Eliška: Finanční rámec rozpočtu EU v období let 2007 až 2013. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011

Šípková, Petra: Rozpočet EU a finanční vazby na rozpočtovou soustavu ČR, zhodnocení na příkladu vybraného operačního programu. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2012

Rovenská, Michaela: Rozpočet Evropské unie. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2010

Literatura:

Hallerberg, Mark: Fiscal governance in Europe. New York : Cambridge University Press, 2009.

König, Petr: Rozpočet a politiky Evropské unie :  příležitost pro změnu. Praha : C.H. Beck, 2009

European Union public finance. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008.

König, Petr: Učebnice evropské integrace. Brno : Barrister & Principal : Společnost pro odbornou literaturu, 2007.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 08:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu