Rozmnožování u lemurů

Text dotazu

Zajímalo by mě, jaké jsou rozmnožovací strategie u lemurů, jestli jsou něčím výjimečné a jak se liší od ostatních opic.

Odpověď

Dobrý den,
rozmnožovací strategie a sexuální chování se u zvířat obecně liší téměř druh od druhu, stejně je tomu i u podřádu poloopice (řád primáti), kam patří mimo jiné také lemuři. Projevy namlouvání a páření do značné míry ovlivňuje také způsob života konkrétního druhu.

Zřejmě nejvíce informací týkajících se rozmnožování je známo o lemurech kata (Lemur catta), kteří bývají často chováni také v zoologických zahradách a jejichž typickým poznávacím znakem je dlouhý černobíle pruhovaný ocas. Lemur kata žije společensky v tlupách až 20 samců, samic a mláďat. Jádrem rodinných skupin jsou samice se svými mláďaty, samice totiž setrvávají celý život ve skupině, ve které se narodily, a mohou si tak mezi sebou vytvářet silné vazby. Když samci dosáhnou pohlavní dospělosti, musí se od tlupy vzdálit. Samice se páří pouze půl dne, a to opakovaně s několika samci (samice o výběru samce rozhoduje sama, jeho dominance nad ostatními nemusí být nutně rozhodujícím kritériem). Ke slovu přichází rivalita samců s hrozbami, jako upřený pohled, cenění zubů a skákání, aniž by došlo k boji. V období říje mezi sebou samci lemurů kata také svádějí tzv. „válků pachů“. Jedná se o jedinečnou formu válčení, kterou lemurům kata umožňují pachové žlázy umístěné v horní části hrudníku a také na vnitřní straně předloktí. Samci si pak o tyto žlázy otírají svůj ocas, aby získal patřičnou „vůni“. Poté se samec spustí na všechny čtyři, vztyčí ocas jako svícen a mává a švihá s ním směrem k soupeřům. Svým pachem se je tak snaží zastrašit. Samec, který v boji zvítězí, se pak může pářit se samicí.

Po březosti trvající přibližně 135 dnů se narodí jedno mládě, avšak ani dvojčata nejsou vzácností. První tři týdny se drží matčina břicha a lezou po jejím hřbetě. Po šesti měsících kojení se osamostatňují, vzrostlá jsou však teprve ve věku jeden a půl roku a ve věku dva a půl roku jsou pohlavně dospělá. 

 

Použité zdroje

* HAGEN, Horst et al. Savci. 1, Ptakořitní, vačnatci, bércouni, hmyzožravci, letouni, letuchy, tany, primáti, chudozubí, luskouni, hrabáči, zajíci. Vyd. 1. V Praze: Balios, 2001. 165 s. Zoologická encyklopedie. ISBN 80-242-0481-9.
 
* KAVANACH, Michael. A complete guide to monkeys, Apes and other primates. 1st publ. London: J. Cape, 1983. 224 s.
 
* DIXSON, A. F. Primate sexuality: comparative studies of the prosimians, monkeys, apes, and human beings. Oxford: Oxford University Press, 1998. xiv, 546 s. ISBN 0-19-850182-X.
 
* http://svet-zvirat.7x.cz/temata/lemur-kata

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2015 16:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu