Rozdíly v odměňování

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o pomoc s vyhledáním souhrnné práce OECD, ECB či jiné instituce, či publikace jednotlivého státu EU, týkající se regionálních rozdílů v odměňování; tedy studie, ze které se dozvím, za jakých podmínek je/není rozdílná úprava výše odměn v regionech toho konkrétního státu EU přípustná, legální. Zda např. musí být dodržena minimální mzda stanovená kolektivními smlouvami, či jsou rozdíly odůvodněny podmínkami na trhu práce nebo jinými objektivními, nediskriminačními faktory apod. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k tématu, které hledáte, bychom Vám doporučili navštívit stránky Eur-Lex (https://eur-lex.europa.eu/) a zde zkusit vyhledat směrnice, které se Vaší problematiky týkají např.:

*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:4408381 - Směrnice (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

*https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0682:FIN:CS:PDF

Statistiky naleznete na stránkách úřadu Eurostat (https://ec.europa.eu/info/departments/eurostat-european-statistics_cs), kde můžete také vyhledávat podle různých klíčových slov. Příklady nalezených statistik zde:

*https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Statistika_minim%C3%A1ln%C3%ADch_mezd

*https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs/cs&oldid=251406

*https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/information/publications/communications/2017/my-region-my-europe-our-future-the-seventh-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion

*https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics/cs&oldid=485201

Také by Vám mohlo pomoci vyhledávání závěrečných prací na podobné téma. Absolventské práce obsahují seznam použitých zdrojů, které by Vás také mohly navést na další zdroje.  

Další zdroje:

*https://www.zakonyprolidi.cz/media2/file/2011/File41877.pdf?attachment-filename=6899631-2020-11-11-zprava-ria-6901202.pdf

*https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/stejny-plat-za-stejnou-praci-na-stejnem-miste-zeme-eu-se-dohodly-na-kontroverzni-smernici/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.02.2021 09:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu