Rozdíly mezi Ústavou ČR s Ústavou USA

Text dotazu

7 zásadních rozdílů mezi Ústavou ČR s Ústavou spojených států amerických

Odpověď

Dobrý den,
pro zodpovězení Vašeho by bylo nejlepší si obě ústavy přečíst a poté určit rozdíly mezi nimi. Nemůžeme s jistotou určit, zda se jedná o školní úlohu (dovolujeme si Vás upozornit na pravidla zodpovídaní dotazu služby Ptejte se knihovny http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu/#pravidla), přesto vypracování tohoto dotazu není v časových možnostech ani náplni této služby. Rádi Vám však pomůžeme s nalezením odkazů, díky kterým byste měla rozdíly mezi oběma ústavami určit.

Nejdříve Vám posíláme odkazy na ústavy obou zemí:
Česká republika
Online verze - http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
Tištěná verze - např. Česko. Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod: ze dne 16. prosince 1992. 2., dopl. vyd. Ostrava: Aries, [1993]. 110 s. ISBN 80-901736-5-9.; Ústava České republiky. 1. vyd. Most: Scholus, 1993. 27 s., [3] s. obr.

Spojené státy americké
Online verze - http://www.archives.gov/exhibits/charters/charters.html, http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch, http://klempera.tripod.com/usustava.htm
Tištěná verze - např. Spojené státy americké. The Constitution of the United States with index and the Declaration of Independence. 18th (with 27th Amendment) ed. Washington: U.S. G.P.O, 1992. 46 s. House document / USA, Congress, House; 108-96.

Užitečná by pro Vás také mohla být komentovaná vydání ústav, v našem prostředí se vydavatelé zaměřili především na českou, např.:
* Kysela, Jan, ed. Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 423 s. ISBN 80-86432-45-9.
* Klíma, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 2 sv. (1441 s.). ISBN 978-80-7380-140-3.
* Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010. 1533 s. ISBN 978-80-7201-814-7.
* Balkin, Jack M., ed. a Siegel, Reva B., ed. The Constitution in 2020. Oxford: Oxford University Press, 2009. ix, 355 s. ISBN 978-0-19-538796-4.
* The Constitution of the United States of America: analysis and interpretation, Analysis of cases decided by the Supreme Court of the United States to June 28, 2002. Washington: U.S. Government Printing Office, 2004. 2608 s. Senate document / 108th Congress - 2d Session; No. 108-17. ISBN 0-16-072379-5.

Všechny uvedené publikace dohledáte v Souborném katalogu ČR, který je volně dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Pro nalezení dalších dokumentů můžete také využít oborovou bránu Právo (http://pravo.jib.cz/), kde jsou pro uživatele připraveny užitečné a zajímavé zdroje z oblasti práva.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.01.2013 11:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu