rozdíl mezi větným celkem a výpovědí

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi větným celkem a výpovědí, respektive větou/souvětím, větným celkem a výpovědí. Ještě bych se chtěla zeptat, co je agentní a deagentní věta. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

na základní škole se děti učí jednoduchou definici: Věta je vyslovená nebo napsaná myšlenka.

" Věta je základní skladební jednotka, která má určitou mluvnickou a významovou stavbu (strukturu)."

Zdroj: Mluvnice. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009.

Věta = slovní vyjádření myšlenky, má stránku významovou, mluvnickou a grafickou.

 

"Výpověď je jednotkou funkční a komunikační."

Zdroj: Mluvnice. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009.

"Výpovědí rozumíme větu (věty) zakotvenou  (pronesenou nebo napsanou) v nějaké konkrétní komunikační situaci."

Zdroj: Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny, 1995. S.371, bod 612

Dá se tedy říci, že výpověď je pronesená věta v určitém čase, na určitém místě, určitou osobou, za určitých okolností. Je to věta pronesená v určité  situaci.

Výpovědi se dále dělí např. na výpovědi větné, souvětné,...

 

Větná stavba je výsledkem  promyšleného stylizovaného obsahu větných celků v jazykových projevech.

Větný celek = souvětí - věta složená ze dvou nebo několika vět, které spolu souvisí po stránce obsahové.

 

Agent - původce děje

Deagentní - odsunutí agenta děje pryč (např. Lidé stáli i na zahradě. X Stálo se i na zahradě.)

 

Agens (zpravidla personální původce děje): Bratr píše dopis.

Věty, v nichž je v pozici podmětu umístěn agens, považujeme za věty s primární diatezí* (věty agentní);  (např. Zedníci postavili školku za dva roky.)

Za věty se sekundární diatezí pak považujeme takové věty, v nichž je agens z pozice podmětu odsunut (věty deagentní); (např. Školka byla postavena za dva roky.)

Čerpáno z: Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny, 1995.

Dotazy na mluvnici a různé jazykové jevy je lepší směrovat na pracovníky Ústavu pro jazyk český AV ČR, viz http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/.

Na některé z vašich otázek je možno najít odpovědi i na internetu, i když věrohodnost nemusí být vždy jistá.

Další odkazy:

http://people.uniud.it/sites/default/files/karlik%20-25-perissutti_0.pdf

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6203!!!

http://letemsvetemsyntaxe.blog.cz/

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6562

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2013 12:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu